Zaloguj
Reklama

Komplikacje ciążowe u kobiet z cukrzycą są nadal częste.

Komplikacje ciążowe u kobiet z cukrzycą są nadal częste.
Fot. Pantherstock
(0)

Ryzyko zgonu oraz poważnych wad u noworodków matek z cukrzycą jest nadal stosunkowo wysokie pomimo istnienia międzynarodowych programów mających na celu polepszenie opieki medycznej dotyczącej osób z cukrzycą.

Reklama

Autorzy ostrzegają również, iż u coraz większej liczby młodych kobiet wykrywa się cukrzycę typu 1 i typu 2. W pracy badano przypadki zgonów noworodków w krótkim okresie po porodzie (śmiertelność okołoporodowa) oraz wad wrodzonych u noworodków urodzonych w okresie od 1 marca 2002 do 28 lutego 2003 (Anglia, Walia oraz Północna Irlandia). W grupie badanej zebrano 2359 kobiet z cukrzycą, w tym 1707 z cukrzycą typu 1 oraz 652 z cukrzycą typu 2. Kobiety z typem 2 cukrzycy częściej pochodziły z mniejszości etnicznych oraz ze środowisk o niskim statusie socjo-ekonomicznym.

Śmiertelność okołoporodowa w grupie noworodków matek z cukrzycą typu1 (31,7 na 1000 narodzin) była porównywalna do śmiertelności  w grupie noworodków matek z cukrzycą typu 2 (32,3 na 1000 narodzin). Natomiast w obu tych grupach śmiertelność okołoporodowa noworodków była 4-krotnie wyższa w porównaniu do ogólnej populacji matek.

Współczynnik występowania wad wrodzonych (głównie dotyczących wad serca oraz układu nerwowego) wynosił 46 na 1000 urodzin w grupie kobiet z cukrzycą (48 na 1000 urodzin w grupie z cukrzycą typu 1 oraz 43 na 1000 urodzin w grupie z cukrzycą typu 2). Współczynnik ten był ponad dwukrotnie wyższy niż w ogólnej populacji matek.

Biorąc pod uwagę podwyższone ryzyko występowania powikłań, autorzy pracy sugerują, iż kobiety z cukrzycą powinny stosować większą dawkę kwasu foliowego przed zajściem w ciążę aż do 12 tygodnia ciąży. W artykule podkreśla się także potrzebę przeprowadzania u ciężarnych z cukrzycą rutynowych badań skriningowych dotyczących wykrywania wad serca.

W przeszłości cukrzycę typu 2 uważano za mniej poważną jednostkę chorobową w porównaniu do cukrzycy typu 1. Jednakże biorąc pod uwagę występowanie coraz większej liczby osób młodych z cukrzycą typu 2 oraz analizując nowe wyniki badań należy podjąć kroki mające na celu zwiększenie świadomości związanej z istnieniem podwyższonego ryzyka niekorzystnych wyników ciążowych również w grupie kobiet z cukrzycą typu 2.

Przedstawione badanie jest znacznie obszerniejsze w porównaniu do przeprowadzanych do tej pory badań w tej dziedzinie, lecz nadal potrzeba większej ilości prac, które dałyby możliwość polepszenia wyników ciążowych kobiet z cukrzyca typu 1 lub 2.

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. n. med. Anita Olejek (Konsultant Wojewódzki z Zakresu Położnictwa i Ginekologii - woj. śląskie). Dr n. med. Piotr Bodzek.

Źródło tekstu:

  • British Medical Journal on-line, 2006

Reklama
(0)
Komentarze