Zaloguj
Reklama

Konferencja "FAS wśród innych zaburzeń neurorozwojowych" pod patronatem Psychiatria.pl i ForumGinekologiczne.pl

Autorzy: Fundacja Fastryga
Fundacja Fastryga
Fot. Fundacja Fastryga
Fundacja Fastryga
(0)

Dzień 9 września, godzina 9.09 jest chwilą, gdy na całym świecie rozpoczynają się obchody Dnia FAS. Celem jest promocja abstynencji wśród kobiet ciężarnych. Dziewiątka to symbol 9 miesięcy ciąży, która powinna być wolna od alkoholu.

Reklama

W Polsce obchody Dnia FAS zainicjował w 2001 roku Oddział Śląski Stowarzyszenia Zastępczego Rodzicielstwa z siedzibą w Lędzinach wraz z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lędzinach, rozpoczynając tym samym społeczną debatę na temat szkód zdrowotnych wywołanych spożywaniem alkoholu przez kobiety ciężarne i budując system wsparcia dla rodzin zmagających się z takim problemem. Tematyka ta stała się inspiracją do podjęcia badań naukowych i rozpoczęcia oraz prowadzenia innych projektów w skali krajowej i międzynarodowej. Efektem tych działań było uruchomienie w Lędzinach specjalistycznej poradni FAS/FASD działającej przy Ośrodku FASTRYGA.

W tym roku w Lędzinach, już po raz 18, organizowane będą obchody Światowego Dnia FAS w Polsce. Konferencję organizują: Fundacja FASTRYGA, Oddział Śląski Stowarzyszenia Zastępczego Rodzicielstwa, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lędzinach, Urząd Miasta Lędziny, Miejski Ośrodek Kultury w Lędzinach, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lędzinach.

Tegoroczna Ogólnopolska Konferencja Naukowa zatytułowana jest FAS WŚRÓD INNYCH ZABURZEŃ NEUROROZWOJOWYCH Lędziny, 10.09.2018

Szerokie pojęcie „zaburzeń neurorozwojowych” obejmuje szereg nieprawidłowości, zarówno rozwoju ruchowego, jak i intelektualnego oraz społecznego dziecka. Dotyczą one zaburzeń wzrostu, mózgu oraz jego czynności – w tym problemów neuropsychiatrycznych, upośledzenia funkcji ruchowych, zaburzeń uczenia się, dysfunkcji rozwoju językowego oraz komunikacji niewerbalnej.

Wg DSM-5 w skład zaburzeń neurorozwojowych wchodzą:

  • niepełnosprawność intelektualna,
  • zaburzenia komunikacji,
  • zaburzenia ze spektrum autyzmu,
  • ADHD,
  • specyficzne zaburzenia uczenia się,
  • zaburzenia motoryczne,
  • inne określone i nieokreślone zaburzenia neurorozwojowe (w tym FASD, jako zaburzenie powstałe na skutek prenatalnej ekspozycji na alkohol – bez różnicowania, czy mamy do czynienia z wariantem o wyraźnie zaznaczonych cechach dysmorficznych, czy z wariantem bez dysmorfii – podtyp: ARND – Alcohol Related Neurodevelopmental Disorder. I. Palicka, M. Klecka, J. Przybyło 2017).

Podczas konferencji omówione zostaną rozmaite aspekty funkcjonowania dzieci z FASD, doniesienia z najnowszych polskich badań i możliwości terapeutyczne. Do współpracy zaproszono wybitnych specjalistów – praktyków. Osoby biorące udział w konferencji uzyskają wiedzę w zakresie: zaburzeń neurorozwojowych w FAS, diagnostyki dysmorfologicznej i różnicowej, diagnozy neuropsychologicznej w FAS, zaburzeń językowych oraz tikowych. Zaprezentujemy także wyniki naszych badań dotyczące parametrów biomedycznych w FAS i podzielimy się najnowszymi doświadczeniami z pracy terapeutycznej z dziećmi.

Celem konferencji jest ciągłe pogłębianie wiedzy na temat diagnostyki i terapii FASD (Fetal Alcohol Spectrum Disorder – poalkoholowe spektrum zaburzeń rozwojowych) oraz budowanie systemu terapii i wsparcia. Zaproszenie kierujemy do przedstawicieli świata nauki i praktyków, między innymi lekarzy, pielęgniarek, położnych, psychologów, terapeutów, pedagogów, pracowników socjalnych, asystentów rodzin, kuratorów, pracowników żłobków, przedszkoli, szkół, placówek wsparcia dziennego, placówek opiekuńczo–wychowawczych, członków GKRPA zainteresowanych promocją abstynencji podczas ciąży oraz profilaktyką, diagnostyką i terapią FASD, a także do rodzin biologicznych, zastępczych i adopcyjnych, w których wychowują się dzieci z FASD.

Patront medialny nad konferncją sprawują Psychiatria.pl oraz ForumGinekologiczne.pl

Więcej o konferencji znajdziecie TUTAJ

Piśmiennictwo

Informacja prasowa


Reklama
(0)
Komentarze