Zaloguj
Reklama

Konferencja „Przegrane narodziny – strata ciąży w aspekcie medycznym, psychologicznym, społecznym i etycznym”

Autorzy: mgr Antonina Doroszewska.
Konferencja „Przegrane narodziny – strata ciąży w aspekcie medycznym, psychologicznym, społecznym i etycznym”
Fot. ojoimages
(5)

Sprawozdanie z Konferencji „Przegrane narodziny – strata ciąży w aspekcie medycznym, psychologicznym, społecznym i etycznym”.

Reklama

W dniach 16 i 17 listopada br. w Warszawie odbyła się Konferencja „Przegrane narodziny – strata ciąży w aspekcie medycznym, psychologicznym, społecznym i etycznym” zorganizowana przez Zakład Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej Akademii Medycznej w Warszawie, Stowarzyszenie Rodziców po Poronieniu i Agencję Badawczo-Doradczą NAF.

W konferencji udział wzięli przedstawiciele różnych dyscyplin, m.in. lekarze, położne, psycholodzy, prawnicy, socjolodzy. Ponad 20 prelegentów w czterech sesjach tematycznych (medycznej, psychologicznej, społecznej i etyczno-kulturowej) przedstawiło zagadnienia związane z poronieniem i przedwczesnym porodem. Poruszone problemy dotyczyły zarówno przyczyn straty ciąży, zasięgu omawianego zjawiska, również form i sposobów pomocy matkom i rodzinom, które przeżywają stratę, a także społecznego odbioru przedwczesnej śmierci dziecka. Zwrócona została również uwaga na wpływ poronienia na personel medyczny, podkreślono znaczenie umiejętności radzenia sobie ze stratą  przez osoby opiekujące się kobietą, która traci dziecko.

Oprócz przedstawionych referatów wiele uwag i wniosków zaprezentowali uczestnicy konferencji podczas dyskusji kończących poszczególne sesje. W czasie konferencji zostały przeprowadzone warsztaty, podczas których uczestnicy zapoznali się z problemami powstającymi w opiece nad roniącą pacjentką. Celem jednego z nich było określenie wspólnej płaszczyzny porozumienia lekarzy, psychologów, socjologów, duchownych w odniesieniu do sposobów i jakości opieki medycznej, psychologicznej i duchowej.

Na zakończenie konferencji zostały sformułowane postulaty dotyczące form opieki i wsparcia dla pacjentek po stracie dziecka w czasie ciąży i krótko po narodzinach. Organizatorzy mają nadzieję, że poruszenie tego problemu podczas konferencji stanie się początkiem zmian w podejściu zarówno przedstawicieli służby zdrowia, jak i otoczenia społecznego do osób, których dotknęła strata dziecka.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Komitet Organizacyjny Konferencji „Przegrane narodziny – strata ciąży w aspekcie medycznym, psychologicznym, społecznym i etycznym”

Reklama
(5)
Komentarze