Zaloguj
Reklama

Kontrola wentylacji i regulacji kwasowo-zasadowej w całym cyklu menstruacyjnym u kobiet stosujących doustne środki antykoncepcyjne.

Autorzy: mgr Magdalena Szumska-Kostrzewska
Kontrola wentylacji i regulacji kwasowo-zasadowej w całym cyklu menstruacyjnym u kobiet stosujących doustne środki antykoncepcyjne.
Fot. Pantherstock
(5)

Celem pracy było zbadanie wpływu fazy cyklu menstruacyjnego (MC) na regulację kwasowo-zasadową i kontrolę wentylacji w fazie odpoczynku u kobiet stosujących jednofazowe doustne środki antykoncepcyjne (OC).

Reklama

W grupie badanej zebrano 12 zdrowych kobiet (wiek 25+/-1), które poddano badaniom w aktywnej (AP) i nie aktywnej (IP) fazie działania środka antykoncepcyjnego w czasie MC. Wykonano badania reakcji chemoreceptorów ośrodkowych i obwodowych (central and peripheral chemoreflex responsiveness) przy zastosowaniu zmodyfikowanej procedury pomiarów CO2 oddechu zwrotnego.

W czasie 10 minutowego miarowego, spokojnego oddechu zmierzono wentylację minutową (VE), wzorzec oddychania oraz przemianę materii. We krwi wykonano badania prężności P(CO2) (Pa(CO2)) oraz stężenia jonów H+; stężenia w osoczu SID (strong ion difference) oraz słabych kwasów ([A(tot)]); stężenie progesteronu w surowicy ([P(4)]) i 17 beta-estradiolu ([E(2)]). Stężenia [E(2)] i [A(tot)] były podwyższone w fazie IP w porównaniu do fazy AP jednakże faza MC nie miała znamiennego wpływu na wyniki VE, wzorzec oddychania, metabolizm, H+, Pa(CO2), SID, [P(4)], czy też charakterystykę chemoreceptorów obwodowych i ośrodkowych.

W ogólnym zarysie, OC nie wykazały znamiennego wpływu na regulację kwasowo-zasadową czy też kontrolę wentylacji w fazie odpoczynku w grupie kobiet zdrowych.

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. n. med. Anita Olejek (Konsultant Wojewódzki z Zakresu Położnictwa i Ginekologii - woj. śląskie). Dr n. med. Piotr Bodze

Źródło tekstu:

  • Respir Physiol Neurobiol. 2007 Aug 15;158(1):51-8

Reklama
(5)
Komentarze