Zaloguj
Reklama

Korzystne wyniki po zastosowaniu w nagłych przypadkach szwu okrężnego w drugim trymestrze ciąży.

Autorzy: Debby A et al.
Korzystne wyniki po zastosowaniu w nagłych przypadkach szwu okrężnego w drugim trymestrze ciąży.
Fot. ojoimages
(5)

Celem pracy była ocena wyników po zastosowaniu w nagłych przypadkach w drugim trymestrze ciąży szwu okrężnego w przypadkach z lub bez uwypuklenia pęcherza płodowego do pochwy.

Reklama

Przeprowadzono retrospektywne badanie kohortowe na grupie 99 kobiet, które poddano zabiegowi założenia szwu okrężnego w drugim trymestrze ciąży (wiek ciążowy 16-27 tydzień). W grupie 1 zebrano 75 kobiet ze zgładzoną i rozwartą szyjką macicy, bez uwypuklenia pęcherza płodowego do pochwy, a w grupie 2 zebrano 24 pacjentki, u których rozszerzeniu i wygładzeniu szyjki towarzyszyło uwypuklenie pęcherza płodowego do pochwy.

U wszystkich pacjentek zastosowano szew szyjkowy techniką McDonalda. Znaczące przedłużenie trwania ciąży uzyskano w grupie 1 w porównaniu do grupy 2. Średni wiek ciążowy w momencie porodu był znacznie wyższy w grupie 1. Ilość przypadków zapalenia błon płodowych była wyższa w grupie 2, ale nie miała znaczenia statystycznego.

Ogólny współczynnik przeżyć noworodków wynosił 83% (82 z 99 noworodków), bez statystycznie znamiennej różnicy pomiędzy grupami (86/5 w grupie 1 i 71% w grupie2).

Zaobserwowano u pacjentek z niewydolnością szyjki w drugim trymestrze ciąży po zastosowaniu szwu okrężnego korzystne wyniki noworodkowe, nawet w przypadkach uwypuklenia pęcherza płodowego do pochwy.

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. n. med. Anita Olejek (Konsultant Wojewódzki z Zakresu Położnictwa i Ginekologii - woj. śląskie). Dr n. med. Piotr Bodzek.

Źródło tekstu:

  • Int J Gynaecol Obstet. 2006 Dec 20.

Kategorie ICD:


Reklama
(5)
Komentarze