Zaloguj
Reklama

Krwawienia oraz inne powikłania w okresie ciąży i porodu u kobiet z chorobą von Willebranda.

Autorzy: James AH, Jamison MG.
Krwawienia oraz inne powikłania w okresie ciąży i porodu u kobiet z chorobą von Willebranda.
Fot. ojoimages
(0)

W oparciu o opisy przypadków stwierdzono, iż kobiety z chorobą von Willebranda (VWD) znajdują się w grupie podwyższonego ryzyka wystąpienia krwawień i związanych z tym powikłań w okresie ciąży i podczas porodu.

Reklama

Celem pracy było wyznaczenie częstości występowania krwawień i innych powikłań u ciężarnych kobiet z VWD zarówno w okresie ciąży jak i podczas porodu. Pacjentki ze zdiagnozowaną chorobą VWD porównywano z grupą kontrolną kobiet zdrowych bez VWD. W celu wyliczenia ilorazu szans oraz przedziałów ufności posłużono się regresją logistyczną. W grupie kobiet z VWD odnotowano 4067 porody. U pacjentek z VWD częściej występowało przedporodowe krwawienie (OR 10.2, 95% CI: 7.1, 14.6) natomiast nie stwierdzono częstszych przypadków przedwczesnego porodu, przedwczesnego oddzielania się łożyska, opóźnionego wzrastania płodu, wewnątrzmacicznej śmierć płodu.

Pacjentki z VWD częściej doświadczały krwotoku poporodowego (OR, 1.5; 95% CI: 1.1, 2.0), oraz wykazywały pięciokrotnie wyższe ryzyko konieczności wykonania transfuzji (OR, 4.7; 95% CI: 3.2, 7.0). Spośród 4067 kobiet z chorobą VWD pięć kobiet zmarło - wskaźnik śmiertelności matek 10-krotnie wyższy w porównaniu do innych kobiet.

Kobiety z chorobą VWD nie wykazują podwyższonego ryzyka niekorzystnych wyników płodowych jednakże znajdują się w grupie podwyższonego ryzyka wystąpienia przypadków krwawień i prawdopodobieństwa śmierci w okresie ciąży i porodu.

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. n. med. Anita Olejek (Konsultant Wojewódzki z Zakresu Położnictwa i Ginekologii - woj. śląskie). Dr n. med. Piotr Bodzek.

Źródło tekstu:

  • Journal Of Thrombosis and Haemostasis, 2007, 5, 6: 1165-1169.

Kategorie ICD:

Kategorie ATC:


Reklama
(0)
Komentarze