Zaloguj
Reklama

Laparoskopowa alternatywna metoda usunięcia mięśniaka.

Autorzy: Ciavattini A et al.
Laparoskopowa alternatywna metoda usunięcia mięśniaka.
Fot. iStock
(0)

Celem pracy była ocena przydatności kriomiolizy jako procedury chirurgicznej alternatywnej do histerektomii lub wycięcia mięśniaka w grupie kobiet z objawowym włókniakomięśniakem gładkim, które chcą zachować macicę, ale nie planują w przyszłości ciąż.

Reklama

W grupie badanej obserwowano 63 pacjentki z objawowym włókniakomięśniakiem gładkim, które nie wyraziły zgody na przeprowadzenie histerektomii czy też wycięcia mięśniaka, natomiast zgodziły się na operację oszczędzającą. Kobiety te poddano zabiegowi kriomiolizy laparoskopowej przy zastosowaniu 3-5 mm lub 8 mm kriosondy  (CRYOcare system).

W wyniku przeprowadzonego zabiegu zaobserwowano zmniejszenie mięśniaka wynoszące średnio 60,3% (± 20.7) oraz całkowite ustąpienie objawów w 83,6% przypadków pacjentek po 12 miesięcznej obserwacji od momentu przeprowadzenia zabiegu. Nie odnotowano żadnych poważnych powikłań śród- i pooperacyjnych.

Zabieg kriomiolizy jest skuteczną laparoskopową procedurą pozwalającą na obkurczenie mięśniaka i ustąpienie objawów w grupie kobiet z objawowym włókniakomięśniakiem gładkim chcących zachować macicę.

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. n. med. Anita Olejek (Konsultant Wojewódzki z Zakresu Położnictwa i Ginekologii - woj. śląskie). Dr n. med. Piotr Bodzek.

Źródło tekstu:

  • Surg-Endosc. 2004 Dec; 18(12): 1785-8

Reklama
(0)
Komentarze