Zaloguj
Reklama

Leczenie menopauzy.

Autorzy: Castelo-Branco C et al.
Leczenie menopauzy.
Fot. ojoimages
(5)

Menopauza oznacza trwałe zatrzymanie funkcji jajników pod koniec okresu reprodukcyjnego u kobiet. Doświadczenie w dziedzinie starzenia się kobiet oparte jest na wieloletnich badaniach dotyczących reprodukcyjnego starzenia się...

Reklama

Proces ten obejmuje okres od momentu przyjścia na świat poprzez proces starzenia się jajników aż do rozpoczęcia menopauzy i okresu postmenopauzalnego. Okres przechodzenia menopauzy odgrywa ważną rolę w etiologii wielu typowych dla średniego wieku objawów oraz może się przyczyniać do występowania stanów przewlekłych i zaburzeń związanych z procesem starzenia się, do których zalicza się osteoporozę, choroby sercowo-naczyniowe i zmiany nowotworowe.

Najnowsze dane sugerują wzrost chorobowości kobiet stosujących terapię hormonalną (HT). W związku z tym faktem w ciągu ostatnich kilku lat wiele kobiet jak również lekarzy zmieniło do tej pory stosowane opcje terapii HT oraz wiele pacjentek zaprzestało jej aplikacji z obawy przed możliwymi efektami ubocznymi, zastępując dotychczasowe leczenie innymi alternatywnymi metodami obecnie promowanymi. Zainteresowanie alternatywnymi do HT terapiami ma swoje odzwierciedlenie w najnowszych badaniach naukowych nad takimi związkami jak selektywne modulatory receptorów estrogenowych (SERMs) oraz fitoestrogenami.

Dalsze badania w tych dziedzinach mogą  stworzyć nowe możliwości dotyczące leczenia  i ochrony zdrowia pacjentek postmenopauzalnych. Szczegółowa ocena grupy kobiet w średnim wieku pozwoli na stworzenie indywidualnej analizy oceny ryzyka z równoczesnym utworzeniem specyficznego planu postępowania zdrowotnego.

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. n. med. Anita Olejek (Konsultant Wojewódzki z Zakresu Położnictwa i Ginekologii - woj. śląskie). Dr n. med. Piotr Bodzek.

Źródło tekstu:

  • Minerva-Ginecol. 2006 Apr; 58(2): 137-52

Reklama
(5)
Komentarze