Zaloguj
Reklama

Leczenie przerostu błony śluzowej macicy - ocena obecnie stosowanych procedur.

Autorzy: Clark TJ et al.
Leczenie przerostu błony śluzowej macicy - ocena obecnie stosowanych procedur.
Fot. Pantherstock
(4)

Celem pracy była identyfikacja obecnie stosowanych metod leczenia oraz ocena następczych wyników terapii kobiet z wykrytą hyperplazją endometrium.

Reklama

W badaniu wzięły udział kobiety leczone w szpitalu Birmingham Women’s Hospital w latach 1998-2000. Przeprowadzono retrospektywną analizę danych dla każdej z pacjentek. Otrzymano końcowe charakterystyki zawierające kliniczną prezentację i opis terapii. Do oceny wyników reakcji histologicznej na leczenie wykorzystano wyniki badań tkanki endometrium. Natomiast w celu oszacowania reakcji klinicznej brano pod uwagę konieczność i wskazania do histerektomii.

W grupie badanej zebrano 351 kobiet z potwierdzonym diagnostycznie rozrostem endometrium. 84% badanych pacjentek miało objawy nieprawidłowego krwawienia z macicy a 54% kobiet było postmenopauzalnych. Najczęściej, bo aż w 60% przypadków, wykrywano złożony rozrost endometrium. 80% kobiet z atypowym rozrostem endometrium poddano histerektomii w porównaniu do 30 % pacjentek bez potwierdzonej cytologicznie atypii.

Uniknięto przeprowadzenia histerektomii w 138 na 172 przypadki, w których zastosowano leczenie zachowawcze w okresie badania. Ogólnie, u 35 na 108 pacjentek leczonych zachowawczo choroba miała charakter przewlekły lub przewlekle postępujący (średni okres katamnezy 36 miesięcy). U 20 na 143 (14%) kobiet z wstępnie zdiagnozowanym rozrostem endometrium, u których wykonano histerektomię, zdiagnozowano w późniejszym okresie raka endometrium.  U większości z tych pacjentek wcześniej wykryto atypię komórek endometrium (14/20, 70%). Większość kobiet z atypowym rozrostem endometrium poddano histerektomii. Natomiast nie ma zgodności, co do toku postępowania wstępnego w grupie kobiet z rozrostem endometrium bez atypii cytologicznej.

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. n. med. Anita Olejek (Konsultant Wojewódzki z Zakresu Położnictwa i Ginekologii - woj. śląskie). Dr n. med. Piotr Bodzek.

Źródło tekstu:

  • Eur-J-Obstet-Gynecol-Reprod-Biol. 2006 Apr 1; 125(2): 259-64

Reklama
(4)
Komentarze