Zaloguj
Reklama

Leczenie wrodzonego bloku serca płodu podczas ciąży u kobiet z układowym toczniem rumieniowatym oraz zespołem Sjögrena.

Autorzy: Yang CH et al.
Leczenie wrodzonego bloku serca płodu podczas ciąży u kobiet z układowym toczniem rumieniowatym oraz zespołem Sjögrena.
Fot. Pantherstock
(5)

Rokowanie w przypadku wrodzonego bloku serca, który jest objawem tocznia rumieniowatego noworodków (NLS) jest niepewne.

Reklama

Reakcja na leczenie w przypadku stałego bloku serca w NSL jest zazwyczaj niezadowalająca. Jednak prewencyjne leczenie matki podczas ciąży przed krytycznym okresem rozwoju serca płodu może zapobiec rozwojowi wrodzonego bloku (CHB). W pracy przedstawiono przypadek tajwańskiej pacjentki z SLE, u której wykryto także zespół Sjögrena z przeciwciałami A/Ro (SSA/Ro). Pierwsza ciąża tej pacjentki zakończyła się śmiercią wewnątrzmaciczną płodu. Podczas drugiej ciąży wystąpiło CHB pomimo leczenia deksametazonem a noworodek zmarł po okresie 1 dnia pomimo implantacji rozrusznika. W trzeciej ciąży podawanie deksametazonu rozpoczęto w 10 tyg. ciąży, azatioprynę podano w 18 tygodniu, natomiast plazmaferezę przeprowadzano począwszy od 20 tygodnia ciąży.  W wyniku cesarskiego cięcia, które miało miejsce w 31 tygodniu ciąży, z powodu oligohydramnion, urodziła się zdrowa dziewczynka.

Opisany przypadek wskazuje na to, iż rozważne podawanie fluorowanych glukokortykoidów, leków immunosupresyjnych oraz zastosowanie plazmaferezy może zapobiec rozwojowi CHB u dzieci  kobiet ciężarnych z SLE i zespołem Sjögrena, u których wcześniejsze potomstwo urodziło się z CHB.

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. n. med. Anita Olejek (Konsultant Wojewódzki z Zakresu Położnictwa i Ginekologii - woj. śląskie). Dr n. med. Piotr Bodzek.

Źródło tekstu:

  • J-Microbiol-Immunol-Infect. 2005 Oct; 38(5): 365-9

Reklama
(5)
Komentarze