Zaloguj
Reklama

„Masowanie” pęcherza płodowego jako metoda indukcji porodu

Autorzy: Boulvain M et al.
„Masowanie” pęcherza płodowego jako metoda indukcji porodu
Fot. ojoimages
(5)

Badanie to opisuje „masowanie” pęcherza płodowego przez kanał szyjki macicy jako metodę indukcji porodu.

Reklama

W badaniu wzięło udział 2797 kobiet, które podzielono na dwie grupy. W pierwszej grupie były ciężarne, u których tylko „masowano” pęcherz płodowy, bez podawania żadnych leków. W drugiej grupie oprócz „masowania” pęcherza płodowego zastosowano prostaglandyny. Podgrupę drugiej grupy stanowiły pacjentki, którym zamiast prostaglandyn podano oxytocynę. Ryzyko zakończenia porodu poprzez cięcie cesarskie było identyczne w obu grupach, niezależnie od podgrup. Indukcja porodu poprzez „masowanie” pęcherza płodowego nie wiązała się z wystąpieniem lub zwiększeniem ryzyka wystąpienia infekcji wewnątrzmacicznej. Kobiety, u których zastosowano „masowanie” częściej skarżyły się na dyskomfort w czasie badania, na wystąpienie drobnych krwawień oraz nieregularnych skurczów. W porównaniu „masowania” do podawania prostaglandyn jako indukcji porodu nie zauważono żadnych korzyści.

Należy więc wziąć pod uwagę „masowanie” pęcherza płodowego po 38 tygodniu ciąży jako metody indukcji porodu .

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. n. med. Anita Olejek (Konsultant Wojewódzki z Zakresu Położnictwa i Ginekologii - woj. śląskie). Dr n. med. Piotr Bodzek.

Źródło tekstu:

  • Birth. 2005 Jun; 32(2): 152

Reklama
(5)
Komentarze