Zaloguj
Reklama

Mechanizmy patogenne u kobiet niepłodnych z endometriozą.

Autorzy: mgr Magdalena Szumska
Mechanizmy patogenne u kobiet niepłodnych z endometriozą.
Fot. ojoimages
(3)

Celem pracy był przegląd mechanizmów, przez które endometrioza może wpływać na funkcje reprodukcyjne.

Reklama

Przeprowadzono przegląd literaturowy obejmujący lata 1986-2007 na podstawie danych zawartych w bazie Medline, EMBASE, Cochrane, BIOSIS jak również uwzględniono abstrakty z materiałów konferencyjnych.

Na podstawie zebranych informacji stwierdzono istnienie przekonujących dowodów świadczących o wyniszczającym oddziaływaniu endometriozy na funkcje jajników i jajowodów oraz zdolność macicy do implantacji zarodka, co przyczynia się do wzrostu częstości występowania niepłodności u kobiet. Mechanizmy dotyczące niepłodności związanej z endometriozą nadal są kwestią kontrowersyjną i obejmują one nieprawidłową folikulogenezę, podwyższony poziom stresu oksydacyjnego, zmiany w funkcjach immunologicznych, milieu hormonalnego, oraz obniżoną receptywność endometrialną. Czynniki te prowadzą do niskiej jakości oocytów, problemów z  zapłodnieniem oraz implantacją.

Naukowcy pracują nad opracowaniem nieoperacyjnych metod diagnozowania endometriozy jak np. poprzez badanie markerów w surowicy krwi lub też markerów płynu otrzewnej. Cytokiny, interleukiny, markery stresu oksydacyjnego oraz rozpuszczalne w surowicy cząsteczki adhezyjne stanowią potencjalne wiarygodne markery, jakie można wykorzystać do diagnozowania endometriozy. Po przeanalizowaniu patologicznych mechanizmów związanych z endometriozą wydaje się, iż w najbliższej przyszłości będzie można ją leczyć stosując inhibitory cyklo-oksygenazy-2, immunomodulatory lub też terapię hormonalną supresyjną w celu wyeliminowania konieczności przeprowadzania leczenia operacyjnego.

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. n. med. Anita Olejek (Konsultant Wojewódzki z Zakresu Położnictwa i Ginekologii - woj. śląskie). Dr n. med. Piotr Bodzek.

Źródło tekstu:

  • Fertility and Sterility, Volume 90, Issue 2, August 2008, Pages 247-257

Kategorie ICD:


Reklama
(3)
Komentarze