Zaloguj
Reklama

Metabolity estrogenów a skurczowe ciśnienie krwi w badaniu populacji kobiet po menopauzie.

Autorzy: Christopher M. Masi et al.
Metabolity estrogenów a skurczowe ciśnienie krwi w badaniu populacji kobiet po menopauzie.
Fot. Pantherstock
(5)

Obniżone wartości ciśnienia skurczowego (SBP) oraz mniejsza ilość przypadków choroby wieńcowej serca wśród kobiet po menopauzie w porównaniu do wyników mężczyzn w tej samej grupie wiekowej, sugeruje, iż żeńskie hormony płciowe mogą zapewniać ochronę sercowo-naczyniową.

Reklama

2-hydroksyestradiol, produkt oksydacyjnego metabolizmu 17β-estradiolu, hamuje proliferację komórek mięśniówki naczyń in vitro. Inny ważny produkt metabolizmu oksydacyjnego 17β-estradiolu, 16α-hydroksyestradiol, nie wykazuje podobnych własności hamujących. Stężenia 2-hydroksyestronu (2-OHE) oraz 16α-hydroksyestronu (16-OHE) w próbkach moczu odzwierciedlają relatywną aktywność konwersji  17β-estradiolu  do 2- i 16α-hydroksypochodnych.

Celem pracy było wyznaczenie powiązania pomiędzy SBP a stosunkiem ilościowym 2-OHE do 16-OHE w moczu. W badaniu zebrano próbki 80 kobiet po menopauzie zamieszkujących Cook Country, Ilinois. Główną zmienną pomiarową było ciśnienie skurczowe krwi SBP.

Kobiety stosujące hormonalną terapię zastępczą wykazały wyższe poziomy 2-OHE oraz 16-OHE w moczu, ale ich stosunek (2:16-OHE) oraz SBP nie różniły się znacząco od wyników kobiet nie stosujących terapii zastępczej. W modelu regresji wielozmiennej kontrolującej wiek, BMI, rasę/etniczność oraz stosowanie  leków przeciwnadciśnieniowych, wzrost wartości SD stosunku 2:16-OHE był związany ze spadkiem ciśnienia skurczowego o 6 do 7 mm Hg.

Stosunek ilości 2-OHE do 16-OHE w moczu stanowi znaczący czynnik prognostyczny SBP w grupie kobiet postmenopauzalnych oraz może odzwierciedlać wpływ 2-hydroksyestradiolu, potencjalnego inhibitora proliferacji komórek mięśniówki naczyń.

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. n. med. Anita Olejek (Konsultant Wojewódzki z Zakresu Położnictwa i Ginekologii - woj. śląskie). Dr n. med. Piotr Bodzek.

Źródło tekstu:

  • The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, 2006, Vol. 91, No. 3: 1015-1020

Reklama
(5)
Komentarze