Zaloguj
Reklama

Modele hormonalnej terapii zastępczej w badaniu populacji kobiet po menopauzie w Niemczech.

Autorzy: Clanget C et al.
Modele hormonalnej terapii zastępczej w badaniu populacji kobiet po menopauzie w Niemczech.
Fot. iStock
(3)

W lipcu 2002 roku wyniki badań WHI ( Women’s Health Initiative) wykazały dowody dotyczące wzrostu ryzyka chorób sercowo-naczyniowych przy stosowaniu łączonej terapii estrogenowo-progestagenowej w grupie kobiet po menopauzie. Te zaskakujące wyniki spowodowały rozpoczęcie poważnej debaty, trwającej do dziś, dotyczącej bezpieczeństwa i wskazań do stosowania hormonalnej  terapii zastępczej (HRT).

Reklama

Autorzy zbadali częstotliwość stosowania HRT przed i po opublikowaniu raportu WHI oraz  HERSII  (Heart and Estrogen/Progestin Replacement Study II) w populacji kobiet niemieckich w wieku od 45 do 65 lat. W badaniu wzięło udział 8380 kobiet, które wypełniły kwestionariusz dotyczący stadium menopauzy, ewentualnie przebytej histerektomii oraz stosowania HRT.

W badanej populacji 75% kobiet było po menopuzie. Średni wiek wynosił 56,1 lat; średni wiek naturalnej menopauzy wynosił 49,9 lat; średni czas trwania menopauzy wynosił 11 lat; 27% badanych kobiet przeszło histerektomię. Procent kobiet obecnie stosujących HRT spadł o 16 % ( z 35,4% na 29,8%).

Wśród pacjentek leczonych HRT odsetek stosowania terapii łączonej estrogenowo/progestagenowej zmniejszył się o 41%. Zaobserwowano spadek chorobowości związanej z HRT wśród pacjentek niemieckich w okresie 7 miesięcy od opublikowania wyników HERSII i WHI. Jednakże spadek ten miał mniejszy odzew niż w innych krajach. Stosowanie kombinacji estrogenowo/gestagenowej zmniejsza się dysproporcjonalnie w porównaniu do innych schematów .

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. n. med. Anita Olejek (Konsultant Wojewódzki z Zakresu Położnictwa i Ginekologii - woj. śląskie). Dr n. med. Piotr Bodzek.

Źródło tekstu:

  • Exp-Clin-Endocrinol-Diabetes. 2005 Oct; 113(9): 529-33.

Reklama
(3)
Komentarze