Zaloguj
Reklama

Nadciśnienie w okresie ciąży jest związane z chorobami sercowo-naczyniowymi w późniejszym wieku.

Autorzy: MITCHEL L. ZOLER
Nadciśnienie w okresie ciąży jest związane z chorobami sercowo-naczyniowymi w późniejszym wieku.
Fot. ojoimages
(5)

Kobiety, u których wystąpiło nadciśnienie w okresie ciąży zmagają się z problemem znacznie podwyższonego ryzyka wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych w dalszym okresie życia (na podstawie badania przeglądowego grupy ponad 4000 kobiet).

Reklama

Zadaniem dr Garovica (nefrolog z Mayo Clinic, Rochester) często nie uważano nadciśnienia jako głównego czynnika odgrywającego rolę w występowaniu chorób sercowo-naczyniowych w przyszłości. Lecz w oparciu o najnowsze wyniki badań lekarze zajmujący się pacjentkami w wieku średnim lub starszym powinni wziąć pod uwagę ich wyniki ciążowe. Kobiety mające w wywiadzie odnotowane nadciśnienie w okresie ciąży wymagają agresywnego leczenia mającego na celu obniżenie czynników ryzyka, jak również zastosowania szczegółowej obserwacji dotyczącej początku incydentów sercowo-naczyniowych (CVE- cardiovascular events).

Dr. Garovic i jego zespół badawczy dokonali analizy danych klinicznych zebranych w grupie kobiet uczestniczącej w programie the Family Blood Pressure Progam. Grupa badana składała się z blisko 4800 pacjentek (jednakowa ilość kobiet białych, afroamerykańskich, latynosek, oraz kobiet rasy japońskiej). W grupie znalazło się 3421 kobiet z prawidłowym ciśnieniem w okresie ciąży, 643 z nadciśnieniem występującym podczas przynajmniej jednej ciąży oraz 718 kobiet, których ciąża nie trwała dłużej jak do 6 miesiąca (tą trzecią grupę wykluczono z badania).

Średni wiek badanych wynosił 54 lata. Łączna częstość występowania krwawienia mózgowego wśród kobiet z przypadkami nadciśnienia w okresie ciąży wynosiła 5,2% w porównaniu do 2,7% w grupie kobiet z prawidłowym ciśnieniem w okresie ciąży. Współczynnik występowania choroby wieńcowej w grupie kobiet z nadciśnieniem ciążowym wynosił 6,8% w porównaniu do 5,4% w grupie pacjentek z prawidłowym ciśnieniem w okresie ciąży.

Występowanie kilku różnych czynników ryzyka wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych było również znacznie wyższe w grupie pacjentek z nadciśnieniem ciążowym.

To znaczące podwyższenie czynników ryzyka również obserwowano po dopasowaniu statystycznym względem grupy kontrolnej z uwzględnieniem możliwych zmiennych zakłócających związanych z wiekiem, paleniem papierosów, wywiadem rodzinnym, wartościami BMI, nadciśnieniem oraz cukrzycą.

Występowanie nadciśnienia (w czasie przeprowadzania badania) wśród kobiet z przypadkami nadciśnienia ciążowego dotyczyło 61% pacjentek w porównaniu do  57% w grupie kobiet bez nadciśnienia ciążowego. Przeciętny wiek początku objawów choroby nadciśnieniowej dla kobiet z przebytym nadciśnieniem w okresie ciąży wynosił 52 lata w porównaniu do wieku 60 lat w grupie kontrolnej pacjentek bez nadciśnienia ciążowego.

Piśmiennictwo
Reklama
(5)
Komentarze