Zaloguj
Reklama

Nawracające poronienia a przebieg poprzedniej ciąży.

Autorzy: Weintraub A Y et al.
Nawracające poronienia a przebieg poprzedniej ciąży.
Fot. Pantherstock
(5)

Zbadano występowanie komplikacji w prawidłowo przebiegających ciążach, po których wystąpiły  przynajmniej dwa poronienia samoistne.

Reklama

W badaniu skupiono się na przebiegu ciąży i występowaniu komplikacji u 140 kobiet, które po jednej prawidłowej ciąży przeszły co najmniej dwa samoistne poronienia. Grupę kobiet porównano z grupą kontrolną, gdzie po prawidłowej ciąży nie stwierdzono poronień. U 58 kobiet  z poronieniami stwierdzono zwiekszone ryzyko wystąpienia stanu przedrzucawkowego. Nie zauważono zwiększonych tendencji do występowania w tej grupie komplikacji takich, jak przedwczesne odklejenie się łożyska, zachamowanie wewnątrzmacicznego wzrostu płodu lub wewnątrzmacicznej śmierci płodu.

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. n. med. Anita Olejek (Konsultant Wojewódzki z Zakresu Położnictwa i Ginekologii - woj. śląskie). Dr n. med. Piotr Bodzek.

Źródło tekstu:

  • Arch Gynecol Obstet. 2005 Apr; 271(4): 350-4

Adres www źródła:


Reklama
(5)
Komentarze