Zaloguj
Reklama

Neuroprotekcyjny wpływ magnezu w okresie prenatalnym

Neuroprotekcyjny wpływ magnezu w okresie prenatalnym
Fot. ojoimages
(0)

Dzieci urodzone przedwcześnie są narażone na ryzyko wystąpienia powikłań neurologicznych, między innymi dziecięcego porażenia mózgowego, ślepoty, głuchoty lub zaburzeń poznawczych.

Reklama

Dzieci urodzone przedwcześnie są narażone na ryzyko wystąpienia powikłań neurologicznych, między innymi dziecięcego porażenia mózgowego, ślepoty, głuchoty lub zaburzeń poznawczych. Z przeprowadzonego przeglądu systematycznego dostępnych badań, zamieszczonego ostatnio w bazie Cochrane wynika, że podaż siarczanu magnezu u kobiet ciężarnych zagrożonych przedwczesnym porodem może zmniejszać to ryzyko.

W analizie uwzględniono 5 randomizowanych badań, obejmujących łącznie 6145 dzieci. Stwierdzono, że u dzieci matek zagrożonych przedwczesnym porodem przyjmujących siarczan magnezu w okresie ciąży ryzyko wystąpienia porażenia mózgowego było istotnie mniejsze (RR, 0.68; 95% CI, 0.54 - 0.87). Podobną zależność odnotowano dla deficytów motorycznych (RR, 0.61; 95% CI, 0.44 - 0.85). Jednocześnie prenatalna terapia magnezem nie miała wpływu na ryzyko zgonu w okresie noworodkowym i niemowlęcym (RR, 1.04; 95% CI, 0.92 - 1.17).

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Cochrane Database Syst Rev.

Kategorie ICD:

Kategorie ATC:


Reklama
(0)
Komentarze