Zaloguj
Reklama

Niedowaga może sprzyjać przedwczesnej menopauzie

Waga
Fot. pantherstock
Waga
(0)

Menopauza – czyli ostatnia w życiu kobiety miesiączka – u różnych pacjentek pojawia się w odmiennym wieku. Ogólnie zakończenie miesiączkowania to proces całkowicie fizjologiczny, kiedy jednak do menopauzy dochodzi przedwcześnie, pacjentki mogą znajdować się wtedy w grupie zwiększonego ryzyka różnorodnych problemów zdrowotnych. Uczeni z amerykańskiego University of Massachusetts postanowili sprawdzić, czy jest jakaś zależność pomiędzy przedwczesną menopauzą a masą ciała pacjentek.

Reklama

Amerykanie swoje badania prowadzili na grupie liczącej niespełna 80 tysięcy pacjentek, obserwacje prowadzono pomiędzy 1989 a 2011 rokiem. Uczeni pod uwagę brali wzrost pacjentek, ich masę ciała, a także tzw. status menopauzalny, czyli moment, w którym to dochodziło u badanych kobiet do zaprzestania miesiączkowania.

Typowo do menopauzy dochodzi około 50. roku życia kobiety. Różne są kryteria rozpoznawania przedwczesnej menopauzy – autorzy opisywanego badania przyjęli jednak, że o zbyt wczesnym zakończeniu miesiączkowania można mówić wtedy, kiedy do menopauzy dochodzi przed ukończeniem przez kobietę 45 lat.

W badaniu analizowano przede wszystkim zależność pomiędzy wskaźnikiem masy ciała (BMI) a wiekiem wystąpienia menopauzy. Za normę BMI ogólnie uznaje się przedział pomiędzy 18,5 a 24,9 kg/m2. Amerykanie z University of Massachusetts zaobserwowali, że pacjentki z BMI poniżej 18,5 – w porównaniu do kobiet z BMI z przedziału 18,5 do 22,4 – miały o aż 30% większe ryzyko wystąpienia przedwczesnej menopauzy.

Uczeni odnotowali również to, że przedwczesnej menopauzie może sprzyjać niska masa ciała w bardzo wczesnym wieku – otóż pacjentki, które w wieku 18 lat miały BMI o wartości mniejszej niż 17,5, w porównaniu do kobiet o prawidłowej masie ciała w analogicznym wieku, miały o nawet 50% większe ryzyko wystąpienia przedwczesnej menopauzy.

Ogólnie przyczyny przedwczesnej menopauzy do tej pory nie zostały wystarczająco poznane. Odkrycia wspomnianych badaczy, w których znaleziono powiązanie pomiędzy masą ciała a ryzykiem wczesnego zakończenia miesiączkowania, mogą wiele wnieść dla zrozumienia podłoża tego zjawiska. Przedwczesna menopauza wzbudza zainteresowanie wielu lekarzy chociażby ze względu na związane z nią zagrożenia, takie jak np. większe ryzyko różnych schorzeń układu sercowo-naczyniowego.

Piśmiennictwo
Reklama
(0)
Komentarze