Zaloguj
Reklama

Nieudany zabieg zapłodnienia IVF lub ICSI – co dalej?

Autorzy: mgr Magdalena Szumska
Nieudany zabieg zapłodnienia IVF lub ICSI – co dalej?
Fot. ojoimages
(4)

Celem pracy było określenie prognozy wystąpienia ciąży klinicznej i porodu po nieudanym zabiegu zapłodnienia IVF lub ICSI

Reklama

Przeprowadzono analizę retrospektywną cykli leczenia wybranych pacjentów. W grupie badanej zebrano 555 par, u których nie powiodło się wykonanie albo zabiegu zapłodnienia IVF lub docytoplazmatycznego wstrzyknięcia plemnika (ICSI).

Głównym wynikiem końcowym badania było: ilość porodów, maksymalne stężenie estradiolu, ilość dojrzałych pęcherzyków jajnikowych, ilość odzyskanych oocytów, ilość dojrzałych oocytów, koncentracja plemników, ruchliwość plemników.

Ilość porodów w grupie pacjentów kontynuujących leczenie po nieudanym zabiegu IVF wynosiła 44% w odniesieniu do pacjentki, 25% w odniesieniu do procesu przeniesienia embrionu (ET) oraz 22% w odniesieniu do cyklu leczenia. Procent porodów dla pacjentów po ICSI wynosił 36% w odniesieniu do pacjenta, 23% w odniesieniu do ET i 18% w odniesieniu do cyklu. Ilość dojrzałych oocytów była zawsze znamiennie niższa dla cyklu leczenia, kiedy IVF nie było skuteczne w porównaniu do cykli zapłodnień wykonywanych przed lub po nieudanej procedurze.

Prognozy dotyczące wystąpienia ciąży są zachęcające w przypadku podejmowania kolejnych prób leczenia po nieudanym zabiegu zapłodnienia pozaustrojowego. Niepowodzenie leczenia było w większości przypadków wynikiem suboptymalnej odpowiedzi na stymulację jajników.

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. n. med. Anita Olejek (Konsultant Wojewódzki z Zakresu Położnictwa i Ginekologii - woj. śląskie). Dr n. med. Piotr Bodzek.

Źródło tekstu:

  • Fertility and Sterility, Volume 90, Issue 2, August 2008, Pages 284-288

Kategorie ICD:

Kategorie ATC:


Reklama
(4)
Komentarze