Zaloguj
Reklama

Niskodawkowa i bardzo niskodawkowa terapia estrogenowa w kontroli objawów klimakterium- raport wstępny.

Autorzy: Carranza-Lira S et al.
Niskodawkowa i bardzo niskodawkowa terapia estrogenowa w kontroli objawów klimakterium- raport wstępny.
Fot. Pantherstock
(5)

Wyniki najnowszych badań klinicznych spowodowały ponowne rozważenie kwestii stosowania terapii hormonalnej (HT). Dla pacjentek źle znoszących standartowe dawki hormonów zaproponowano niskodawkową terapię.

Reklama

Celem pracy była ocena niskodawkowej i bardzo niskodawkowej terapii estrogenowej (ET) stosowanej do kontroli objawów wazomotorycznych. Do badania włączono 35 zdrowych kobiet postmenopauzalnych, u których miały miejsce objawy zespołu klimakterycznego o nasileniu od umiarkowanego do ciężkiego. Oceny objawów dokonano stosując zmodyfikowany wskaźnik Kuppermana (KI) po upływie 3 miesięcy od początku terapii. Grubość endometrium oceniono przy pomocy badania ultrasonograficznego. Pacjentkom losowo przydzielono jedną z niżej wymienionych terapii: 1) terapia skoniugowanymi estrogenami (ECE) 0.156 mg/doba (bardzo niska dawka)(n=18) lub 2) ECE 0.312 mg/dobę (niska dawka) (n=17) przez okres 12 tygodni.

Analizę statystyczną wykonano przy zastosowaniu testu t studenta. W grupie 1 i 2 zaprzestanie terapii miało miejsce w odpowiednio 33,3% i 47% przypadków. Wskaźnik KI pod koniec badania wynosił 47.8+/-37.9 dla grupy 1 oraz 48.9+/- 33.2 dla grupy 2. Dokonując oddzielnego porównania obu grup stwierdzono, iż KI obniżył się w grupie 1 lecz spadek ten nie był statystycznie znamienny. W grupie 2 natomiast zaobserwowano znaczny spadek KI. Grubość endometrium podwyższyła się z 2.5+/- 1.0 do 4.2+/-1.7 w grupie 1 oraz z 3.5+/-1.3 do 6.0+/- 1.4 w grupie 2.

Zastosowanie niskich i bardzo niskich dawek ET było pomocne w zmniejszaniu objawów zespołu klimakterycznego.

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. n. med. Anita Olejek (Konsultant Wojewódzki z Zakresu Położnictwa i Ginekologii - woj. śląskie). Dr n. med. Piotr Bodzek.

Źródło tekstu:

  • Int J Fertil Womens Med. 2006 Jul-Aug;51(4):171-5.

Kategorie ICD:

Kategorie ATC:


Reklama
(5)
Komentarze