Zaloguj
Reklama

Nowe badanie skriningowe dotyczące HIV.

Autorzy: SHERRY BOSCHERT
Nowe badanie skriningowe dotyczące HIV.
Fot. Pantherstock
(0)

W Stanach Zjednoczonych wprowadzono nowe wymagane testy skriningowe dotyczące wirusa HIV. Organizacja CDC (Centres for Disease Control and Prevention) zaleca przeprowadzenie zestawu badań, w którym test na wykrywanie obecności wirusa HIV należy do pakietu testów podstawowej opieki zdrowotnej z możliwością odmówienia przeprowadzenia testu przez samego pacjenta.

Reklama

Takie postępowanie mogłoby przyczynić się do wykrycia 56000 z 250.000 mieszkańców USA nieświadomych nosicielstwa choroby. Na podstawie danych z baz CDC szacuje się, iż około 25%  z 1.2 miliona ludzi, którzy mogą być nosicielami HIV nie jest świadoma zagrożenia.

Dr Michael Saag, dyrektorka Center for AIDS Research na uniwersytecie w Alabama uważa, iż nawet te 25% może być zbyt niską liczbą. 3/4 pacjentów ze zdiagnozowanym HIV wykazuje bardzo niski poziom CD4, co wskazuje na prawdopodobieństwo noszenia choroby już od 10-12 lat.

W klinice Johns Hopkins university w Baltimore większość pacjentów z HIV stanowią ludzie bezrobotni, z czego 45% nie jest ubezpieczonych.

Wśród ludzi niezdających sobie sprawy z nosicielstwa HIV dużą grupę stanowią afroamerykanie, dlatego też należałoby przeprowadzić kampanię społeczną skierowaną właśnie do tej grupy mniejszościowej.

Często w takich grupach mniejszościowych ludzie nie chętnie poddają się badaniom nawet, jeżeli są one bezpłatne, bezbolesne i szybkie. Zdaniem dr Wilsona (założyciel i działacz Black AIDS Institute) spowodowane jest to strachem przed odrzuceniem i "stygmatem" AIDS.

Dofinansowania dotyczące programów prewencji HIV są związane z ilością infekcji jakie mają miejsce w jednostce czasu.

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. n. med. Anita Olejek (Konsultant Wojewódzki z Zakresu Położnictwa i Ginekologii - woj. śląskie). Dr n. med. Piotr Bodzek.

Źródło tekstu:

  • Ob Gyn News, Volume 41, Issue 24, Page 1,4 (15 December 2006)

Kategorie ICD:

Kategorie ATC:


Reklama
(0)
Komentarze