Zaloguj
Reklama

Nowoczesne Położnicze Centrum Symulacji Medycznych w sercu Płocka

Noworodek po porodzie
Fot. panthermedia
Noworodek po porodzie
(0)

O tym, jak ważna jest nauka w nowoczesnych i dobrze wyposażonych szkołach, nie trzeba nikogo przekonywać. Położnice Centrum Symulacji Medycznych to kolejne miejsce, gdzie przyszłe położne będą mogły polepszać swoje umiejętności.

Reklama

Płock ma powód do dumy – już w przyszłym roku na Wydziale Nauk o Zdrowiu Mazowieckiej Uczelni Publicznej rozpocznie się działalność Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznych. W ramach projektu „Symulacje medyczne kluczem do sukcesu w kształceniu położnych” realizowanego przy wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego powstanie wysokiej wierności sala porodowa z pomieszczeniem kontrolnym oraz sala do ćwiczeń położniczych. Pracownie mają zostać wyposażone w zaawansowane symulatory porodowe, symulatory noworodka, fantomy do badań ginekologiczno-położniczych, fantomy noworodka i zestawy trenażerów.

Pracownicy dydaktyczni i studenci będą mogli wziąć udział w licznych szkoleniach i kursach podnoszących umiejętności. Co ważne, w ramach projektu nawiązano również współpracę z Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Płocku, którego specjaliści będą wspomagać słuchaczy Mazowieckiej Uczelni Publicznej. Zgodnie z harmonogramem prac centrum rozpocznie działalność najpóźniej w czwartym kwartale przyszłego roku. Niewątpliwie nowoczesne wyposażenie, jakie zaoferuje płocka uczelnia, podniesie poziom kształcenia i pozwoli na lepsze przygotowanie do zawodu. Mazowiecka Uczelnia Publiczna w 2019 roku oddała do użytku centrum dla specjalizacji pielęgniarstwo, co z nowo oddanym centrum położniczym uczyni płocką uczelnię jedną z najlepiej wyposażonych w kraju.

Piśmiennictwo
Reklama
(0)
Komentarze