Zaloguj
Reklama

Nowy marker chorób serca u kobiet z zespołem PCOS.

Autorzy: mgr Magdalena Szumska-Kostrzewska
Nowy marker chorób serca u kobiet z zespołem PCOS.
Fot. ojoimages
(5)

Możliwe jest rozważanie albuminurii jako markera chorób sercowo-naczyniowych u kobiet z zespołem policystycznych jajników (PCOS).

Reklama

W badaniu przeprowadzono retrospektywny przegląd dokumentacji medycznej 189  pacjentek z PCOS będących przed menopauzą i porównano z grupą kontrolną 81 kobiet zarejestrowanych w klinice endokrynologicznej.

„Badanie wykazało, iż nawet w przypadku braku występowania innych stanów chorobowych pacjentki znajdowały się w grupie wysokiego ryzyka chorób sercowo-naczyniowych jeżeli występowała u nich albuminuria” - twierdzi dr Arti A. Patel, główny autor badania (Mount Sinai School of Medicine, New York)

W pracy opublikowanej w Circulation w roku 2005 opisywano, iż wydalanie albumin z moczem o stężeniu sięgającym górnej granicy było markerem ryzyka chorób sercowo-naczyniowych u osób nie mających problemów z ciśnieniem i nie będących cukrzykami. Ponieważ pacjentki z PCOS wykazują podwyższone objawy zespołu metabolicznego, autorzy badania chcieli określić czy istnieje w tej grupie jakieś powiązanie pomiędzy charakterystyką zespołu a ilością wydalanych z moczem albumin.

„Albuminuria nie była traktowana jako jeden z objawów zespołu metabolicznego”- zauważa dr Patel. „W badaniach nie szukano powiązań pomiędzy PCOS i albuminurią”.

Z grupy badanej wykluczono pacjentki z cukrzycą, chorobami serca, chorobami nerek, stosujące terapię obniżającą poziom lipidów oraz stosujące leki przeciwnadciśnieniowe - za wyjątkiem spironolactone. Średnia wieku pacjentek z PCOS wynosiła 28,8 lat a ich średnia wartość BMI wynosiła 29. W grupie kontrolnej średnia wieku wynosiła 37,5 lat, a BMI 25.

Niskiego stopnia albuminuria (LGA) była definiowana jako stosunek abuminy-kreatyniny (ACR) > 7 mg/g3. Definicja zespołu metabolicznego została przyjęta zgodnie z wytycznymi Cholesterol Education Program.

Do badania ACR stosowano przygodną próbkę moczu. U 59 z 189 pacjentek z grupy badanej stwierdzono LGA (31,2%). W grupie kontrolnej procent ten wynosił 35,8%. Zespół metaboliczny stwierdzono u 16,8% (n=167) kobiet z PCOS i u 2,9% (n=69) pacjentek z grupy kontrolnej. Wysoki współczynnik LGA w grupie kontrolnej tłumaczono brakiem odpowiedniego doboru kobiet z grupy badanej i kontrolnej pod względem wieku i masy ciała.

Stwierdzono, iż kobiety z PCOS i LGA częściej chorowały na zespół metaboliczny, nadciśnienie i miały podwyższone wyniki dla aminotransferazy alaninowej (ALT) (ALT > 40 U/L) w porównaniu do pacjentek z PCOS, których ACR był niższy lub równy 7 mg/g3.

„Wiemy, że kobiety z PCOS znajdują się w grupie ryzyka występowania chorób sercowo-naczyniowych” - mówi dr Patel. „Dlatego chcielibyśmy oszacować to ryzyko poprzez weryfikowanie występowania albuminurii, w szczególności w przypadkach gdzie ACR jest powyżej 7”.

Dalsze badania związane z tym tematem pozwoliłyby na określenie czy występowanie albuminurii może być traktowane jako marker chorób sercowo-naczyniowych u kobiet z PCOS.

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. n. med. Anita Olejek (Konsultant Wojewódzki z Zakresu Położnictwa i Ginekologii - woj. śląskie). Dr n. med. Piotr Bodzek.

Źródło tekstu:

  • materiały 89th Annual Meeting of the Endocrine Society (ENDO).

Reklama
(5)
Komentarze