Zaloguj
Reklama

Nowy marker wczesnego raka jajnika.

Autorzy: Dupont J i wsp.
Nowy marker wczesnego raka jajnika.
Fot. ojoimages
(5)

Poziom glikoproteiny YKL-40 w surowicy jest dużo bardziej czułym markerem wczesnego raka jajnika niż poziomy CA125 i CA15-3.

Reklama

Poziom glikoproteiny YKL-40 w surowicy jest dużo bardziej czułym markerem wczesnego raka jajnika niż poziomy CA-125 i CA15-3.

Wniosek taki wysnuto po przebadaniu 46 zdrowych kobiet, 61 pacjentek w wysokim ryzykiem rozwoju raka jajnika, 33 kobiet z łagodnymi schorzeniami ginekologicznymi oraz 50 pacjentek w okresie przedoperacyjnym, u których później zdiagnozowano wczesnego raka jajnika.
 
U wszystkich kobiet zmierzono stężenie YKL-40, CA-125 oraz CA15-3 we krwi, wykorzystując technikę ELISA. Stwierdzono podwyższone poziomy YKL-40 u 72% pacjentek z rakiem jajnika. W przypadku CA-125 odsetek ten wynosił 46%, a dla CA15-3 zaledwie 26%.
 
Wczesne postacie raka jajnika łatwiej wykrywalne były w przypadku oznaczania YKL-40 niż CA125 i CA15-3.
Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. n. med. Anita Olejek (Konsultant Wojewódzki z Zakresu Położnictwa i Ginekologii - woj. śląskie).
    Dr n. med. Piotr Bodzek.

Źródło tekstu:

  • J Clin Oncol 2004; 22:3330-3339

Adres www źródła:


Reklama
(5)
Komentarze