Zaloguj
Reklama

Ocena skuteczności brachyterapii w leczeniu raka szyjki macicy.

Autorzy: Thompson S et al.
Ocena skuteczności brachyterapii w leczeniu raka szyjki macicy.
Fot. ojoimages
(0)

Brachyterapia (BT) stanowi integralną część leczenia raka szyjki macicy. W oparciu o bazę literaturową z dziedziny epidemiologii podjęto próbę ustalenia grupy pacjentek spełniających kryteria doboru do zastosowania BT.

Reklama

Przeprowadzono charakterystykę metod leczenia BT na terenie New South Wales w roku 2003 oraz wyznaczono aktualny wskaźnik wykorzystania brachyterapii - BTU dla przypadków raka szyjki macicy. Oszacowano różnice pomiędzy optymalnym a rzeczywistym wskaźnikiem BTU. Optymalny BTU dla raka szyjki macicy wynosił 49% (zakres od 42 do 50%). Na terenie New South Wales w ciągu roku BTU wynosił tylko 30% dla pacjentek z grupy obejmującej 256 kobiet z rakiem szyjki macicy. Największa rozbieżność dotyczyła stadium choroby Ib - IIa wg FIGO, gdzie obserwowano niedostateczne wykorzystanie BT (15% rzeczywistego wykorzystania w porównaniu do 47% optymalnego zastosowania).

Stwierdzono niedostateczne zastosowanie BT w leczeniu stadium Ib - IIa (22% rzeczywiste BTU vs. 47% optymalne BTU) oraz w przypadkach leczenia stadium IIb-IVa (54% rzeczywiste BTU vs. 100% optymalne BTU).

Stwierdzono ogólne niedostateczne wykorzystanie brachyterapii w leczeniu raka szyjki macicy na terenie New South Wales. Opracowany przez autorów model optymalnego BTU może znaleźć zastosowanie jako narzędzie dostarczające wiarygodnych wytycznych do oceny jakości leczenia.

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. n. med. Anita Olejek (Konsultant Wojewódzki z Zakresu Położnictwa i Ginekologii - woj. śląskie). Dr n. med. Piotr Bodzek.

Źródło tekstu:

  • Cancer. 2006 Nov 15.

Reklama
(0)
Komentarze