Zaloguj
Reklama

Operacyjne leczenie wypadania pochwy z zastosowaniem ultra-lekkiej pokrytej tytanem siatki polipropylenowej.

Autorzy: mgr Magdalena Szumska
Operacyjne leczenie wypadania pochwy z zastosowaniem ultra-lekkiej pokrytej tytanem siatki polipropylenowej.
Fot. Pantherstock
(3)

Celem pracy było określenie bezpieczeństwa i skuteczności stosowania ultra-lekkiej, pokrytej tytanem siatki wykonanej z polipropylenu w celu zwiększenia  trwałości konwencjonalnej operacji wypadania pochwy u kobiet z nawracającym objawowym II lub wyższym stopniem wypadania narządu płciowego.

Reklama

W dwóch ośrodkach urologiczno-ginekologicznych przeprowadzono obserwacyjne, kohortowe badanie prospektywne (Holandia). W badaniu uczestniczyły pacjentki z nawracającym objawowym wypadaniem narządu płciowego stopień II lub wyższy oraz pacjentki z pierwotnym wypadaniem pochwy ICS POP stopień III lub wyższy. Przed i po wykonaniu operacji przeprowadzono ankietę POP-Q.  Jako parametry oceny klinicznej wybrano związaną z zastosowaniem siatki zachorowalność oraz nawracające wypadanie pochwy, scharakteryzowane jako ICS POP stopień II, jak również zmiany dotyczące wyników ankiety UDI i DDI (urogenital distress and defaecatory distress inventory), wyników ankiety IIQ, jak również zmiany dotyczące funkcji seksualnych. Do analizy danych zastosowano test Wilcoxona (Wilcoxon Signed Rank test).

W grupie badanej zebrano 71 pacjentki, o średnim okresie obserwacji 9 miesięcy (6 – 14 miesięcy). Erozje siatki zaobserwowano u 4 pacjentek (5,6%), wszystkie dotyczyły tylnej ściany pochwy. Po zastosowaniu wzmocnienia siatką Ti-mesh u 14 pacjentek (36%) przednia ściana pochwy, a u 7 pacjentek tylna ściana pochwy (18%) została skategoryzowana jako ICS POP stopień II a operacje te uznano za nieudane. Zaobserwowano znaczną poprawę wyników ankiet UDI i DDI, za wyjątkiem zakresu ankiet związanych z nietrzymaniem moczu i bólem. w 3 z 5 zakresów ankiety IIQ zaobserwowano znaczna poprawę. Operacja nie miała żadnego istotnego negatywnego wpływu na funkcje seksualne.

Zastosowanie ultra-lekkiej pokrytej tytanem siatki polipropylenowej w celu wzmocnienia konwencjonalnego zabiegu naprawy wypadania pochwy było związane z minimalną zachorowalnością, lecz nie było związane z dodatkowymi korzyściami w porównaniu do  konwencjonalnego zabiegu chirurgicznego w czasie krótkotrwałego okresu obserwacyjnego.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology, Volume 138, Issue 2, June 2008, Pages 232-238

Reklama
(3)
Komentarze