Zaloguj
Reklama

Opina kobiet dotycząca przeprowadzania badania skriningowego przezierności karkowej w wykrywaniu zespołu Downa.

Autorzy: Muller MA et al.
Opina kobiet dotycząca przeprowadzania badania skriningowego przezierności karkowej w wykrywaniu zespołu Downa.
Fot. iStock
(0)

Celem pracy było określenie postawy kobiet holenderskich w stosunku do propozycji i następnie przeprowadzania lub nieprzeprowadzania badania skriningowego przezierności karkowej (NT) w wykrywaniu zespołu Downa w pierwszym trymestrze ciąży w krajach, gdzie takie badanie skriningowe nie jest rutynowo przeprowadzane u kobiet poniżej 36 roku życia.

Reklama

Przeprowadzono program badań skriningowych proponując kobietom badanie NT wraz z prośbą o wypełnienie kompletu ankiet przed jak i po propozycji badania i przeprowadzeniu (nieprzeprowadzeniu) badania. W badaniu wzięły udział kobiety po pierwszej wizycie kontrolnej w okresie od stycznia 1999 do stycznia 2001. Przy  interpretacji wyników jako główne zmienne brano pod uwagę: wiedzę kobiet i zrozumienie znaczenia przeprowadzania prenatalnych testów skriningowych, postawę w stosunku do propozycji przeprowadzenia badania skriningowego, świadomość wolnego wyboru, satysfakcję z otrzymanych informacji oraz zmianę postawy w czasie. 86 % kobiet skorzystało z możliwości wykonania badania skriningowego NT. 70 % pacjentek posiadało już wiedzę na temat badań NT, a 92% uważało, iż informacje, jakie zostały im podane przed badaniem, były jasne i wyczerpujące.

Informacje na temat badań NT wywołały niepokój u 39% kobiet, ale tylko 3% z nich wolałoby pozostać nieświadomymi. 90% kobiet (w tym 68% kobiet, które odmówiły przeprowadzenia badania) zgodziło się, iż informacje dotyczące badań skriningowych wykrywania zespołu Downa powinny być dostarczane wszystkim kobietom ciężarnym niezależnie od wieku. Także 90% kobiet czuje się kompetentnymi do podejmowania decyzji o przeprowadzeniu takiego badania.

Propozycja przeprowadzenia badania skriningowego NT została przyjęta z aprobatą i dużym zrozumieniem. Większość kobiet uczestniczących w badaniu  (łącznie z tymi, które odmówiły przeprowadzenia badania NT) była za wprowadzeniem tego typu testów jako badań standardowych.

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. n. med. Anita Olejek (Konsultant Wojewódzki z Zakresu Położnictwa i Ginekologii - woj. śląskie). Dr n. med. Piotr Bodzek.

Źródło tekstu:

  • Prenat-Diagn. 2006 Feb; 26(2): 105-11

Reklama
(0)
Komentarze