Zaloguj
Reklama

Ostry zawał serca u kobiet ciężarnych

Autorzy: Heidi E. Ladner et al.
Ostry zawał serca u kobiet ciężarnych
Fot. ojoimages
(2)

Heidi E. Ladner i wsp. przeprowadzili badania oceniające częstość występowania ostrego zawału serca w czasie ciąży jak również jego wpływu na matczyną, płodową i noworodkową śmiertelność oraz chorobowość.

Reklama

Wśród 150 kobiet, które przeszły ostry zawał serca u 38%  pacjentek wystąpił on przed porodem, u 21% podczas porodu, u 41% do 6 tygodni po porodzie. Śmiertelność kobiet z ostrym zawałem wyniosła 7,3% a zgon z powodu zawału dotyczył ciężarnych w okresie przedporodowym oraz w czasie porodu. Stwierdzono również, że ostry zawał serca dotyczył częściej kobiet po 35 roku życia i wieloródek.

Wyniki pracy dowodzą, że ostry zawał serca rzadko dotyczy kobiet w ciąży (1/35 700 porodów). Natomiast, niestety wiąże się ze znaczną matczyną, płodową i noworodkową chorobowością i śmiertelnością.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Obstetrics & Gynecology; 2005; 105;480-484

Adres www źródła:


Reklama
(2)
Komentarze