Zaloguj
Reklama

Otyłość a poród drogami natury.

Otyłość a poród drogami natury.
Fot. ojoimages
(5)

W badaniu tym zajęto się problemem nieudanej próby porodu siłami natury u kobiet otyłych, których poprzedni poród zakończył się poprzez cięcie cesarskie.

Reklama

W badaniu wzięło udział 725 pacjentek, które podzielono na 4 grupy w zależności od wskaźnika masy ciała (BMI). Pierwszą grupę stanowiły pacjentki z prawidłową masą ciała ( BMI <25), drugą grupę stanowiły pacjentki z lekką nadwagą ( BMI 25-29.9), w trzeciej grupie były pacjentki otyłe (BMI 30-39.9 ). Czwarta grupa to pacjentki z chorobliwą otyłością ( BMI >40 ). Procent nieudanych porodów drogami natury dla poszczególnych grup wynosił odpowiednio: w pierwszej grupie 14,1%, w drugiej grupie  20,4%, w trzeciej grupie 27,7%, natomiast w czwartej grupie 30,3%. Wśród czynników ryzyka dla nieudanego porodu drogami natury wymieniano także brak wcześniejszego porodu naturalnego, indukcja porodu lub makrosomia płodu. Jednakże z badań tych wynika, że otyłość jest niezależnym czynnikiem ryzyka dla nieudanego porodu drogami natury u kobiet, które są w stanie po cięciu cesarskim.

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. n. med. Anita Olejek (Konsultant Wojewódzki z Zakresu Położnictwa i Ginekologii - woj. śląskie). Dr n. med. Piotr Bodzek.

Źródło tekstu:

  • Am-J-Obstet-Gynecol. 2005 May; 192(5): 1423-6

Adres www źródła:


Reklama
(5)
Komentarze