Zaloguj
Reklama

Otyłość a rola hormonów w procesie reprodukcyjnym.

Autorzy: Gabriella G. Gosman et al.
Otyłość a rola hormonów w procesie reprodukcyjnym.
Fot. Pantherstock
(5)

Związek pomiędzy otyłością a funkcjami rozrodczymi jest złożony i jeszcze niecałkowicie poznany. W literaturze opisuje się negatywny wpływ nadmiarów zapasów energii na funkcje owulacyjne i równocześnie próbuje prześledzić mechanizmy odpowiedzialne za taki stan rzeczy.

Reklama

Ponadto wiadomo, iż utrata masy ciała w przypadku kobiet otyłych i stosujących antykoncepcję powoduje nasilenie owulacji i możliwości poczęcia. Wpływowi otyłości i terapii przeciw otyłości na endometrium, zagnieżdżenie i wczesną fazę rozwoju płodu nie poświęcano dotąd zbyt dużej uwagi. Odkrycie adipokin i enterokin znacznie zwiększa możliwości badania związku pomiędzy otyłością, terapiami związanymi z utratą masy ciała a funkcjami rozrodczymi.

W przedstawionym przeglądzie literatury poddaje się dyskusji wybrane sygnały tkanki tłuszczowej oraz sygnały jelitowe. Skupiono uwagę na wynikach badań in vitro na zwierzętach oraz badań na grupach pacjentów, w których przypuszczano prawdopodobieństwo roli adipokin i enterokin jako mediatorów otyłości i rozrodczości. Obecnie dostępnych jest niewiele prac bezpośrednio łączących sygnały komórek tłuszczowych i sygnały jelitowe z tą specyficzną rolą, dlatego też znaczna część przedstawianej pracy poglądowej opiera się na syntezie źródeł literaturowych w następujących trzech obszarach: 1) dowodach in vitro i in vivo dotyczących wpływu na funkcje rozrodcze omawianych sygnałów, 2) zmian związanych z działaniem adipokin i enterokin a pojawiających się wraz ze stosowaniem terapii odchudzających i diet niskokalorycznych oraz leków oddziałujących na komórki tkanki tłuszczowej lub sygnały jelitowe oraz 3) zmiany funkcji rozrodczych wywołanych przez te właśnie terapie odchudzające.

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. n. med. Anita Olejek (Konsultant Wojewódzki z Zakresu Położnictwa i Ginekologii - woj. śląskie). Dr n. med. Piotr Bodzek.

Źródło tekstu:

  • Human Reproduction Update 2006 12(5):585-601

Reklama
(5)
Komentarze