Zaloguj
Reklama

Oznaczanie 6 biomarkerów znacznie polepsza wczesne wykrywanie raka jajników.

Autorzy: mgr Magdalena Szumska
Oznaczanie 6 biomarkerów znacznie polepsza wczesne wykrywanie raka jajników.
Fot. ojoimages
(0)

Przeprowadzono badanie kliniczne w grupie 362 zdrowych kobiet – grupa kontrolna- oraz 156 pacjentek z niedawno wykrytym rakiem jajników. Wyniki badania ujawniły, iż zastosowanie oznaczeń we krwi  6 biomarkerów może pozwolić,  z dużą skutecznością, na rozróżnienie pomiędzy pacjentką zdrową a pacjentką z rakiem jajników.

Reklama

Do biomarkerów tych zaliczono: leptyny, prolaktynę, osteopontynę, insulinopodobny czynnik wzrostu II, czynnik zahamowania migracji makrofagów oraz CA-125.

Testy immunologiczne wykazały, iż żaden z 6 wybranych markerów oznaczany pojedynczo nie jest na tyle specyficzny aby odróżnić zdrowe komórki od nowotworowych, jednak zastosowanie zestawu 6 wybranych markerów zapewnia znacznie lepsze rezultaty niż badanie tylko poziomu CA-125.

Zastosowany test 6 biomarkerów wykazał 95,3% czułość i 99,4% specyficzność w wykrywaniu raka jajników.

Rak jajników może być trudny do wykrycia. U większości pacjentek zdiagnozowanie choroby następuje już w zaawansowanym stadium. Oznaczenia tylko  poziomu  CA-125 pozwalają na wykrycie około 50% przypadków raka jajników w stadium 1, dlatego też poszukuje się bardziej specyficznych testów przesiewowych dotyczących tej choroby.

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. n. med. Anita Olejek (Konsultant Wojewódzki z Zakresu Położnictwa i Ginekologii - woj. śląskie). Dr n. med. Piotr Bodzek.

Źródło tekstu:

  • Clin Cancer Res. 2008

Kategorie ICD:


Reklama
(0)
Komentarze