Zaloguj
Reklama

Pacjentki z nowotworami narządów rodnych uczestniczące w badaniach klinicznych żyją dłużej.

Autorzy: ROBERT FINN
Pacjentki z nowotworami narządów rodnych uczestniczące w badaniach klinicznych żyją dłużej.
Fot. Pantherstock
(0)

Pacjentki z nowotworami narządów rodnych uczestniczące w pierwszej fazie badań klinicznych żyją przeciętnie dwa razy dłużej w porównaniu do kobiet nieuczestniczących w takich badaniach a mających podobne zmiany nowotworowe - wnioski takie postawiono na podstawie wyników prezentowanych przez Dr. Francesco Legge na spotkaniu The International  Gynecologic Cancer Society.

Reklama

Prezentowane wyniki są wręcz zaskakujące biorąc pod uwagę, iż pierwsza faza badań klinicznych dotyczy tylko oceny bezpieczeństwa i ustalenia dawkowania nowych terapii.

Przedstawiona analiza retrospektywna dotyczyła pacjentek z rakiem narządów rodnych uczestniczących prze okres ponad dwóch lat w pierwszej fazie badań klinicznych w the Royal Marsden Hispital w Sutton (Anglia).

W badaniu dokonano porównania grupy 32 pacjentek uczestniczących badaniach klinicznych z grupą 36 kobiet, które pomimo zakwalifikowania do badania klinicznego nie wyraziły na nie zgody.

Mediana czasu przeżycia pacjentek uczestniczących w badaniach wynosiła 8 miesięcy w porównaniu do 4 miesięcy dla grupy pacjentek nieuczestniczących w badaniach - wynik ten był znamienny statystycznie.

Po przeprowadzeniu analizy wielozmienej, w której uwzględniono różne zmienne demograficzne oraz charakterystykę choroby, w badaniu wyłoniły się trzy czynniki znacząco powiązane z decyzją pacjentek o uczestniczeniu lub też braku zgody na udział w badaniu klinicznym.

Jednym z tych czynników była odległość od miejsca zamieszkania pacjentki do szpitala - im dłuższa podróż dzieliła daną pacjentkę od miejsca badania tym mniej chętnie wyrażała zgodę na uczestniczenie w badaniu. 61% pacjentek mieszkających godzinę drogi od szpitala wyraziło zgodę na uczestnictwo w badaniu w porównaniu do 48% kobiet mieszkających 1-2 godziny drogi od szpitala oraz z 8% pacjentek mieszających jeszcze dalej ( ponad 2 h drogi od szpitala).

Także lepszy stan zdrowia pacjentki decydował o jej uczestnictwie w badaniu klinicznym (im lepszy tym częściej pacjentka decydowała się na udział w badaniu).

Nieprawidłowe wyniki badania funkcji wątrobowych również należały do czynników prognostycznych braku zgody na udział w badaniu.

Wśród czynników nie mających znamiennego statystycznie wpływu na uczestniczenie lub też brak zgody na udział w badaniu wymieniono: wiek pacjentki, stan cywilny, wykonywany zawód, pochodzenie, okres czasu jaki upłynął od diagnozy, ilość wcześniejszych operacji czy też poprzednich radioterapii, doświadczenie lekarza kwalifikującego daną pacjentkę do pierwszej fazy badania ( indywidualna rozmowa z pacjentką).

Wśród pacjentek uczestniczących w badaniu najczęściej występującym typem nowotworu był rak jajnika (21 przypadków na 32 pacjentki -66% w grupie uczestniczącej w badaniu oraz 21 przypadków na 36 -58% w grupie kobiet nieuczestniczących w badaniu). U większości pozostałych pacjentek występował rak szyjki macicy.

Pacjentki uczestniczyły w różnego rodzaju badaniach klinicznych, wśród których można wymienić: badanie inhibitorów angiogenezy, inhibitorów receptora naskórkowego czynnika wzrostu, inhibitorów metylotramsferazy, inhibitorów naprawy DNA oraz cytotoksyn

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. n. med. Anita Olejek (Konsultant Wojewódzki z Zakresu Położnictwa i Ginekologii - woj. śląskie). Dr n. med. Piotr Bodzek.

Źródło tekstu:

  • Ob Gyn News, Volume 42, Issue 1, Page 16 (01 January 2007)

Reklama
(0)
Komentarze