Zaloguj
Reklama

Padaczka, fenobarbital, ciąża, skutki uboczne

Tabletki
Fot. ojoimages
Tabletki
(5)

Przyjmowanie fenobarbitalu nie wiąże się ze znaczącym ryzykiem skutków ubocznych, ale jego odstawienie może być niebezpieczne.

Reklama

Fenobarbital jest cennym lekiem przeciwpadaczkowym, jednak z jego przyjmowaniem związane jest wiele niekorzystnych skutków ubocznych, takich jak: niewydolność serca, zaparcie, niedobór witaminy K, zaburzenia świadomości, stany podniecenia czy spowolnione lub dziwaczne reakcje psychologiczne na bodźce. Ling-Li Zhang z Chińskiego Centrum Cochrane i Chińskiego Centrum Medyny Opartej na Dowodach razem ze współpracownikami przeprowadzili niedawno przegląd literatury naukowej odnoszącej się do tych zagadnień.

Jak podano w internetowym wydaniu czasopisma „Epileptic Disorders” z 15 sierpnia, analiza zawartych w nich danych była utrudniona przez różne metody badań oraz odmienne definicje poszczególnych skutków ubocznych i metod zbierania danych przyjęte przez różne grupy naukowców. Pomimo tych trudności zespół Zhanga doszedł do wniosku, że nie ma wystarczających powodów, by uznać, że stosowanie fenobarbitalu wiąże się z podwyższonym ryzykiem skutków ubocznych.

Z drugiej strony zaprzestanie przyjmowania tego leku stwarza wyższe zagrożenie ujawnieniem się niekorzystnych następstw niż odstawienie karbamezapiny, kwasu walproinowego czy fenytoiny. Autorzy omawianego artykułu zalecają też, by lekarze wnikliwie przeanalizowali bilans korzyści i niekorzystnych skutków ubocznych stosowania fenobarbitalu przez kobiety w ciąży.

Piśmiennictwo
Reklama
(5)
Komentarze