Zaloguj
Reklama

Perforacja macicy u kobiet stosujących system wewnątrzmacicznego uwalniania lewonorgestrelu.

Autorzy: Van-Houdenhoven K
Perforacja macicy u kobiet stosujących system wewnątrzmacicznego uwalniania lewonorgestrelu.
Fot. Pantherstock
(0)

Celem pracy była ocena ilości przypadków perforacji macicy związanych z założeniem wewnątrzmacicznego systemu uwalniania lewonorgestrelu (LNG-IUS) oraz identyfikacja możliwych czynników ryzyka.

Reklama

Do badania włączono szpitale w Limburgu (Holandia). Poproszono lekarzy ginekologów pracujących w tych szpitalach o wyszczególnienie przypadków perforacji macicy związanych z wprowadzeniem systemu LNG-IUS w latach 1999-2002. Przeprowadzono szczegółową analizę dostarczonych wywiadów chorobowych. Zebrano dane dotyczące pacjentek, lekarzy, wprowadzenia systemu, diagnozy oraz usuwania LNG-IUS w przypadkach perforacji macicy.

W badanym okręgu ilość przypadków perforacji macicy związana z wprowadzeniem systemu LNG-IUS wynosiła 2,6 na 1000 zabiegów. Założenie systemu u kobiet karmiących, nawet powyżej 6 tygodnia od porodu, okazało się być ważnym czynnikiem ryzyka. Prowadzenie dokładnych zapisów dotyczących powikłań dostarcza lepszego rozeznania wśród bieżących przypadków perforacji macicy związanej z systemem LNG-IUS oraz możliwych konsekwencji. Takie dane mogą ostatecznie doprowadzić do zmniejszenia liczby występujących powikłań.

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. n. med. Anita Olejek (Konsultant Wojewódzki z Zakresu Położnictwa i Ginekologii - woj. śląskie). Dr n. med. Piotr Bodzek.

Źródło tekstu:

  • Contraception. 2006 Mar; 73(3): 257-60

Reklama
(0)
Komentarze