Zaloguj
Reklama

Plastry zawierające testosteron korzystnie wpływają na libido u kobiet z niskim popędem seksualnym.

Autorzy: mgr Magdalena Szumska-Kostrzewska
Plastry zawierające testosteron korzystnie wpływają na libido u kobiet z niskim popędem seksualnym.
Fot. ojoimages
(5)

Wyniki najnowszego badania oceniającego zaburzenia popędu płciowego u kobiet wykazały, iż libido kobiet z tymi zaburzeniami polegającymi na obniżeniu popędu seksualnego lub HSDD ulegało polepszeniu po zastosowaniu terapii niskimi dawkami testosteronu. Jako HSDD definiowano trwały lun nawrotowy niedobór i/lub brak fantazji seksualnych i/lub ochoty lub aktywności seksualnej powodujących występowanie zaburzeń popędu płciowego u danej osoby.

Reklama

Przeprowadzono dwa badania z randomizacją, z próbą podwójnie ślepą, kontrolowane placebo w grupie chirurgicznie postmenopauzalnych kobiet (usunięcie macicy i jajników) z HSDD. Wyniki badań wykazały, iż terapia plastrami transdermalnymi zawierającymi testosteron spowodowała znaczne polepszenie aktywności seksualnej i podwyższenie popędu płciowego jak również obniżenie zaburzeń seksualnych u badanych pacjentek.

Przeprowadzono wywiad lekarski w grupie 132 kobiet uczestniczących w dwóch różnych badaniach po okresie 6 miesięcy terapii. Uzyskane wyniki ujawniły znamienny wzrost ilości satysfakcjonujących stosunków płciowych i polepszenie pożądania seksualnego. U badanych pacjentek średni wzrost aktywności seksualnej wynosił o 4.4 zbliżeń więcej w ciągu 4 tygodni.

„Większa ilość kobiet po terapii testosteronowej odczuwała znamienne korzyści (52% vs. 31%) w porównaniu z grupą gdzie podawane było placebo” - twierdzi autor badania Sheryl Kingsberg. Pacjentki odczuwające duże korzyści z terapii były zainteresowane jej kontynuacją.

„Otrzymane wyniki potwierdzają nie tylko skuteczność kliniczną transdermalnej terapii terstosteronem, ale stanowią również punkt odniesienia dotyczący stopnia polepszenia funkcji seksualnych, jaki inne terapie powinny osiągać” - twierdzi Jan Shifren, współautor pracy.

Otrzymane wyniki wzmacniają ważność i pozytywną wartość terapii plastrami zawierającymi niskie dawki testosteronu w polepszaniu jakości życia pacjentek z HSDD będących po menopauzie chirurgicznej.

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. n. med. Anita Olejek (Konsultant Wojewódzki z Zakresu Położnictwa i Ginekologii - woj. śląskie). Dr n. med. Piotr Bodzek.

Źródło tekstu:

  • The Journal of Sexual Medicine.

Reklama
(5)
Komentarze