Zaloguj
Reklama

Pomocniczy program dotyczący wyboru sposobu porodu może przyczynić się do zmniejszenia ilości przeprowadzanych zabiegów cesarskiego cięcia.

Autorzy: mgr Magdalena Szumska-Kostrzewska
Pomocniczy program dotyczący wyboru sposobu porodu może przyczynić się do zmniejszenia ilości przeprowadzanych zabiegów cesarskiego cięcia.
Fot. ojoimages
(0)

Komputerowy program dotyczący wyboru sposobu porodu jest pomocnym narzędziem dla wielu kobiet przy podejmowaniu decyzji o rodzaju porodu pod kątem najbezpieczniejszej metody dla danej pacjentki i może przyczynić się do zmniejszenia ilości wykonywanych cesarskich cięć na terenie Anglii i Walii o nawet 4000 przypadków rocznie.

Reklama

Liczba przeprowadzanych cesarskich cięć na terenie Wielkiej Brytanii zwiększyła się z 9% w 1980 do 21% w 2001 roku.

Naukowcy z University of Bristol oraz z University of Dundee zebrali w grupie badanej 742 kobiety. Kobiety te przebywały łącznie w 4 różnych szpitalach położniczych gdzie współczynnik przeprowadzanych cesarskich cięć wahał się od 22% do 25% - co odzwierciedla średni procent wykonywanych cesarskich cięć na całym terenie UK. U każdej z pacjentek wcześniej wykonywano już zabieg cesarskiego cięcia. Całość grupy badanej podzielono losowo na trzy podgrupy.

W pierwszej podgrupie pacjentki zostały objęte standardową opieką położniczą. W drugiej podgrupie kobiety miały dostęp do specjalistycznego programu komputerowego, w którym zawarte były informacje dotyczące ryzyka wystąpienia możliwych wyników klinicznych po naturalnym porodzie, po cesarskim cięciu z wyboru pacjentki oraz wyników po nagłym cesarskim cięciu.

W trzeciej podgrupie udostępniono bardziej złożony pomocniczy program analizy wyboru i doboru sposobu porodu. Pacjentkom w tej grupie podano informacje dotyczące wyników planowanego porodu naturalnego, cesarskiego cięcia na życzenie pacjentki oraz nagłego cesarskiego cięcia. Poproszono pacjentki o ocenienie, przy zastosowaniu specjalnego systemu oceniania, każdego możliwego wyniku. Na podstawie takiej oceny program „wybierał” najkorzystniejszą opcję porodu. Każda pacjentka następnie otrzymywała wydruk takiej opinii, który rozważała razem ze swoją położną.

Dr Alan A.Montgomery i jego współpracownicy stwierdzili na podstawie otrzymanych wyników, iż najwyższy procent dla wyboru porodu pochwowego dotyczył grupy gdzie zastosowano program analizy wyboru - grupa trzecia- (37%) w porównaniu do grupy z standardową opieką położniczą (30%) oraz grupy z programem informacyjnym (29%).

Kobiety będące w grupach z programem informacyjnym oraz pomocniczym programem analizy wyboru porodu wykazywały również niższe odczuwanie niepokoju i miały większą wiedzą dotyczącą wyboru rodzaju porodu i towarzyszącym konsekwencjom w porównaniu do pacjentek z grupy o standardowej opiece położniczej. Ilość zadowolonych ze swojej decyzji pacjentek była większa w grupie trzeciej.

Na podstawie otrzymanych wyników stwierdzono, iż komputerowy program analizy wyboru porodu może przyczynić się do zmniejszenia problemu dotyczącego podjęcia decyzji o cesarskim cięciu u kobiet ciężarnych, u których w poprzedniej ciąży wykonywano tę operację.

Pytania i informacje w zastosowanych programach komputerowych zostały tak dobrane, aby nie faworyzować żadnego z możliwych sposobów porodu, jednak nawet niewielka bezwzględna wartość zmian w podejmowaniu decyzji o sposobie porodu może mieć istotny wpływ na krajowy wskaźnik wykonywanych cesarskich cięć.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • British Medical Journal

Reklama
(0)
Komentarze