Zaloguj
Reklama

Poród a pomiar pępowinowego pH

Poród a pomiar pępowinowego pH
Fot. ojoimages
(5)

Kwaśny odczyn pępowiny zwiększa ryzyko uszkodzenia mózgu.

Reklama

Przy porodzie mierzy się pH (miarę kwasowości/zasadowości) pępowiny. James Neilson z Uniwersytetu w Birningham (Anglia) i współpracownicy przeprowadzili niedawno analizę kilkudziesięciu badań uwzględniających dane pochodzące od prawie pół miliona noworodków.

Zgodnie z publikacją w numerze czasopisma „British Medical Journal” z 13 maja kwaśny odczyn pępowiny okazał się być czynnikiem podwyższającym ryzyko zgonu noworodków, porażenia mózgowego i uszkodzenia mózgu. Wynik ten stanowi potwierdzenie sensowności pomiaru omawianego parametru, choć potrzebne są dalsze badania wyjaśniające, czy powinno się go przeprowadzać w przypadku każdego dziecka.

Piśmiennictwo
Reklama
(5)
Komentarze