Zaloguj
Reklama

Poród pochwowy po zabiegu cesarskiego cięcia: rentgenowski pomiar miednicy jako źródło informacji.

Autorzy: Sibony O et al.
Poród pochwowy po zabiegu cesarskiego cięcia: rentgenowski pomiar miednicy jako źródło informacji.
Fot. ojoimages
(0)

Celem pracy było zbadanie, czy informacje zawarte na zdjęciu rentgenowskim miednicy mogą służyć do oceny możliwości przeprowadzenia porodu pochwowego po uprzednim zabiegu cięcia cesarskiego.

Reklama

W grupie badanej zebrano pacjentki, które w okresie minionych siedmiu lat przebyły cesarskie cięcie, miały wykonane zdjęcie rentgenowskie miednicy i które rodziły ponownie w 37 tygodniu ciąży (1190 kobiet). Grupę kontrolną stanowiło 15189 pacjentek bez blizny macicznej. W grupie kobiet z blizną dokonano porównania pomiędzy 760-cioma pacjentkami mającymi miednicę o wymiarze poprzecznym >/= 12 cm, a 430-cioma pacjentkami z miednicą o wymiarze poprzecznym < 12 cm.

Do wyników położniczych zaliczono poród spontaniczny lub indukowany oraz sposób porodu. Wyniki związane z chorobowością matki dotyczyły: krwotoku wymagającego transfuzji krwi, pęknięcia macicy, uszkodzenia pęcherza moczowego oraz histerektomii wynikającej z zaistniałego krwotoku.

Wyniki śmiertelności noworodków dotyczyły: punktacji w skali Apgar w 5-tej minucie, konieczności przeniesienia na oddział intensywnej terapii oraz zastosowania intubacji. Pacjentki z blizną na macicy miały znacznie wyższy współczynnik przeprowadzanych ponownych cięć cesarskich (35,5%) w porównaniu do pacjentek bez wcześniejszego cesarskiego cięcia (9%). W grupie pacjentek z blizną maciczną, które zostały zakwalifikowane do porodu pochwowego, przeprowadzono poród pochwowy u 81% mających średnicę poprzeczną miednicy (TD) większą od 12 cm, 68% z TD pomiędzy 11,5 a 12 cm i u 58% z TD mniejszym od 11,5 cm. Chorobowość matek była znacznie wyższa w grupie pacjentek z blizną maciczną. Wyniki noworodkowe były porównywalne w każdej z grup.

Badanie rentgenowskie miednicy dostarcza informacji na temat danej pacjentki i możliwości przeprowadzenia u niej porodu pochwowego. Może ono również być stosowane w celu dokonania optymalizacji selekcji pacjentek mających już skierowanie i zgodę na taki poród.

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. n. med. Anita Olejek (Konsultant Wojewódzki z Zakresu Położnictwa i Ginekologii - woj. śląskie). Dr n. med. Piotr Bodzek.

Źródło tekstu:

  • J-Perinat-Med. 2006; 34(3): 212-5

Reklama
(0)
Komentarze