Zaloguj
Reklama

Poród przedwczesny i poród o czasie - podobieństwa i różnice.

Autorzy: Romero R et al.
Poród przedwczesny i poród o czasie - podobieństwa i różnice.
Fot. Pantherstock
(5)

Uważa się, iż poród o czasie i poród przedwczesny są tymi samymi zjawiskami różniącymi się wiekiem ciążowym,w którym mogą wystąpić. Rzeczywiście oba powikłania mają podobny przebieg, na który składają się: skurcze macicy, rozszerzenie się szyjki macicy oraz aktywacja błon/doczesnych.

Reklama

Poród o czasie jest wynikiem aktywacji fizjologicznej całego szeregu zjawisk prawidłowych dla tego stanu, natomiast przedwczesny poród wynika z istnienia sygnałów patologicznych i aktywacji jednego lub kilku zjawisk towarzyszących prawidłowemu porodowi.

Praca dokonuje przeglądu dowodów wskazujących na istnienie procesów patologicznych dotyczących przedwczesnego porodu, do których zalicza się:

  1. infekcje wewnątrzmaciczne/ stany zapalne.
  2. niedokrwienie macicy.
  3. zbyt duże rozszerzenie się macicy.
  4. nieprawidłowa reakcja na przeszczep alogeniczny 
  5. alergie.
  6. niewydolność szyjki macicy. 
  7. zaburzenia hormonalne.

W pracy poddaje się dyskusji możliwe implikacje wynikające z przeprowadzenia badań związanych z omawianym problemem a dotyczące prewencji, diagnozy i leczenia porodu przedwczesnego.

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. n. med. Anita Olejek (Konsultant Wojewódzki z Zakresu Położnictwa i Ginekologii - woj. śląskie). Dr n. med. Piotr Bodzek.

Źródło tekstu:

  • BJOG. 2006 Dec;113 Suppl 3:17-42.

Reklama
(5)
Komentarze