Zaloguj
Reklama

Poród w położeniu podłużnym miednicowym płodu – poród siłami natury czy cięcie cesarskie?

Autorzy: Krupitz H et al.
Poród w położeniu podłużnym miednicowym płodu – poród siłami natury czy cięcie cesarskie?
Fot. ojoimages
(0)

W badaniu tym porównano śmiertelność i zachorowalność noworodków po porodze w położeniu podłużnym miednicowym zarówno drogami rodnymi jak i po cięciu cesarskim.

Reklama

Do zbadania konsekwencji po porodzie drogami rodnymi i poprzez cięcie cesarskie, gdy płód jest w położeniu podłużnym miednicowym, przeanalizowano 882 przypadki takich porodów z okresu 11 lat. Wszystkie noworodki miały masę urodzeniową powyżej 2500 gramów i nie miały żadnych wad. Rodzące podzielono na dwie grupy: pierwszą stanowiły kobiety, które urodziły drogami rodnymi, drugą grupę stanowiły pacjentki rozwiązane cięciem cesarskim. W żadnej z grup nie zarejestrowano zgonów okołoporodowych, zarówno matczynych jak i płodowych. W grupie rodzących drogami rodnymi była jednak wyższa zachorowalność noworodków. Również w tej grupie zauważono nieco niższą punktację stanu noworodka wg skali Apgar. Różnice te jednak nie osiągnęły znaczenia stastycznego.

 Badania te dowodzą jednakże faktu, że po dokładnej konsultacji i wykluczeniu czynników ryzyka, w przypadku położenia podłużnego pośladkowego płodu, jest dopuszczalny poród drogami rodnymi.

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. n. med. Anita Olejek (Konsultant Wojewódzki z Zakresu Położnictwa i Ginekologii - woj. śląskie). Dr n. med. Piotr Bodzek.

Źródło tekstu:

  • Acta-Obstet-Gynecol-Scand. 2005 Jun; 84(6): 588-92

Adres www źródła:


Reklama
(0)
Komentarze