Zaloguj
Reklama

Porównanie częstości występowania szyjkowego i pochwowego wirusa brodawczaka ludzkiego.

Autorzy: mgr Magdalena Szumska-Kostrzewska
Porównanie częstości występowania szyjkowego i pochwowego wirusa brodawczaka ludzkiego.
Fot. Pantherstock
(0)

W pracy porównano wykrywalność różnego typu wirusów ludzkiego brodawczaka (HPV) w materiale pobranym z szyjki macicy i z pochwy. Wcześniejsze badania nie dostarczyły istotnych informacji dotyczących wykrywania różnego typu brodawczaka ludzkiego.

Reklama

Przeprowadzono badanie uzupełniające w grupie 353 kobiet uczestniczących w badaniu dotyczącym HPV i zmian nowotworowych szyjki macicy (Costa Rica). Od pacjentek pobrano materiał do badań z szyjki macicy i z pochwy; materiał z pochwy pobrano ze sklepienia w celu zminimalizowania zanieczyszczenia wydzieliną szyjkową.

Ilość przypadków infekcji onkogennymi typami HPV była podobna dla szyjki macicy i dla pochwy. Jednakże, występowanie jakiegokolwiek typu HPV w próbkach pobranych z pochwy było wyższe w porównaniu do próbek pobranych z szyjki macicy. Wynikało to głównie z dwukrotnie wyższej ilości przypadków pochwowego HPV typu alfa3/alfa15.

W przypadku onkogennych typów HPV ilość ich przypadków jest podobna zarówno dla szyjki macicy jak i pochwy, natomiast nieonkogenne typy HPV alfa3/alfa15 mogą wykazywać tropizm w stosunku do nabłonka pochwowego.

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. n. med. Anita Olejek (Konsultant Wojewódzki z Zakresu Położnictwa i Ginekologii - woj. śląskie). Dr n. med. Piotr Bodzek

Źródło tekstu:

  • Sex Transm Dis. 2007 Jun 29.

Reklama
(0)
Komentarze