Zaloguj
Reklama

Postępowanie profilaktyczne u kobiet po pozytywnych testach na obecność mutacji BRCA1 i BRCA2.

Autorzy: Uyei A et al.
Postępowanie profilaktyczne u kobiet po pozytywnych testach na obecność mutacji BRCA1 i BRCA2.
Fot. Pantherstock
(0)

Kobiety będące w grupie ryzyka wystąpienia raka piersi i raka jajnika, a zwłaszcza nosicielki mutacji typu BRCA1 i BRCA2 mają do dyspozycji wiele opcji leczenia mających na celu zmniejszenie ryzyka wystąpienia choroby. Wśród opcji tych można wymienić: szczegółową opiekę lekarza, chemoprewencję, profilaktyczną operację wycięcia jajników oraz profilaktyczną operację usunięcia piersi. Jednakże niewiele wiadomo na temat tego, które czynniki kliniczne, demograficzne lub też te związane z rakiem są powiązane z leczeniem zmniejszającym ryzyko.

Reklama

Autorzy pracy przeprowadzili przegląd retrospektywny danych 554 kobiet, u których w latach 2000 – 2006 wykonano testy na wykrywanie mutacji genów BRCA1 i BRCA2 (University of Texas M.D. Anderson Cancer Center). Zebrano przede wszystkim dane dotyczące metod leczenia zmniejszających ryzyko wystąpienia choroby.

Analizę wykonano biorąc pod uwagę charakterystykę kliniczną i demograficzną. W badanej grupie 554 pacjentek, 78 kobiet było nosicielkami mutacji typu BRCA1 a 54 miały mutację BRCA2. Z całej grupy 554 pacjentek u 85 przeprowadzono profilaktyczną operację usunięcia piersi, u 30 profilaktyczną operacje usunięcia jajników a 52 pacjentki poddano obydwu tym zabiegom; 387 kobiet wybrało również częstą i dokładną opiekę lekarską. Kobiety, u których wykryto mutację BRCA i które miały już przypadki raka sutka lub raka przewodowego in situ (DCIS) lub też przechodziły wcześniej biopsję piersi częściej były poddawane operacjom profilaktycznym.

Częściej operację profilaktycznego wycięcia jajników przeprowadzano u kobiet, w których rodzinie występowały przypadki raka jajników. Pacjentki, u których w wywiadzie występował rak jajnika lub zaawansowany rak sutka częściej kwalifikowano tylko do szczegółowego nadzoru lekarskiego.

Kobiety, u których występuje mutacja BRCA jak również kobiety z rakiem sutka w wywiadzie, DCIS i po biopsji piersi lub z przypadkami raka jajnika w rodzinie były częściej poddawane operacji mającej na celu zmniejszenie ryzyka wystąpienia u nich choroby nowotworowej. Pacjentki z rakiem jajnika lub zaawansowanym rakiem sutka częściej poddawano dodatkowemu nadzorowi lekarskiemu.

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. n. med. Anita Olejek (Konsultant Wojewódzki z Zakresu Położnictwa i Ginekologii - woj. śląskie). Dr n. med. Piotr Bodzek.

Źródło tekstu:

  • Cancer. 2006 Nov 15.

Reklama
(0)
Komentarze