Zaloguj
Reklama

Postępowanie w nagłych przypadkach pobudzenia w okresie ciąży.

Autorzy: Ladavac AS et al.
Postępowanie w nagłych przypadkach pobudzenia w okresie ciąży.
Fot. Pantherstock
(5)

Celem pracy było dokładne poznanie i zbadanie postępowania farmakologicznego w przypadkach pobudzonych kobiet ciężarnych stosowanego w PES (Psychiatric Emergency Service).

Reklama

Przeprowadzono badanie retrospektywne na podstawie historii choroby i wywiadu w grupie 80 kobiet ciężarnych objętych leczeniem PES  w okresie od stycznia 2004 do czerwca 2005. W tej grupie pacjentek 31 kobiet wymagało zastosowania farmakologicznego leczenia stanu pobudzenia. W pracy zostały opisane dane demograficzne, status medyczny, zastosowanie leków i postępowanie lekarskie związane z PES jak również opieka prenatalna oraz świadomość związana z ciążą.

31 pacjentek (39%) otrzymało 34 dawki leków psychotropowych. Sam haloperidol lub w połączeniu z benzodiazepiną był najczęściej podawanym lekiem psychotropowym. Na drugim miejscu znalazł się rysperydon. Dwie pacjentki wymagały unieruchomienia z powodu agresywnego zachowania przy braku odpowiedzi na inne typy postępowania.

Nie przeprowadzono do tej pory badań mających na celu określenie skuteczności i bezpieczeństwa zalecanych metod postępowania w przypadkach pobudzonych ciężarnych pacjentek.

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. n. med. Anita Olejek (Konsultant Wojewódzki z Zakresu Położnictwa i Ginekologii - woj. śląskie). Dr n. med. Piotr Bodzek.

Źródło tekstu:

  • Gen Hosp Psychiatry. 2007 Jan-Feb;29(1):39-41

Kategorie ICD:

Kategorie ATC:


Reklama
(5)
Komentarze