Zaloguj
Reklama

Postępy w leczeniu nabłonkowych nowotworów złośliwych jajnika.

Autorzy: Kikkawa F et al.
Postępy w leczeniu nabłonkowych nowotworów złośliwych jajnika.
Fot. Pantherstock
(0)

Ponieważ większość przypadków zdiagnozowania nabłonkowego raka jajników ma miejsce już w zaawansowanym stadium choroby, dlatego stanowi ona jeden z najbardziej śmiertelnych nowotworów układu rozrodczego kobiet…

Reklama

W ostatnich latach w celu polepszenia wskaźnika leczenia chirurgicznego w grupie pacjentek z nabłonkowym rakiem jajników stosowano agresywną chirurgię cytoredukcyjną oraz chemioterapię. Wprowadzenie chemioterapeutyków platynowych zwiększyło wskaźnik przeżywalności. Ponadto przeprowadzono kilka badań klinicznych w celu określenia najlepszej kombinacji stosowania leków przeciwnowotworowych. Stwierdzono, na podstawie uzyskanych wyników, iż jako standardowy zestaw do stosowania w leczeniu pierwszorzutowym pacjentek z zaawansowanym stadium raka jajników należy uwzględnić kombinację paclitaxelu i carboplatinu.

Wpływ limfadenektomii na współczynnik przeżyć pozostaje kontrowersyjny. Często całkowita resekcja guza jest utrudniona z powodu przerzutów do jamy brzusznej. W takich przypadkach wykonywana jest operacja wycięcia pozostałej masy guza po zabiegach chemioterapii. Skuteczność nowoczesnej wspomagającej chemioterapii oraz interwałowego wycinania masy guza nadal pozostaje niejasna.

W przedstawionym przeglądzie opisano postępy w procedurach chirurgicznych i chemioterapii związanej z leczeniem pacjentek z rakiem jajników.

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. n. med. Anita Olejek (Konsultant Wojewódzki z Zakresu Położnictwa i Ginekologii - woj. śląskie). Dr n. med. Piotr Bodzek.

Źródło tekstu:

  • Nagoya-J-Med-Sci. 2006 Jan; 68(1-2): 19-26

Reklama
(0)
Komentarze