Zaloguj
Reklama

Poszukiwania genetycznych przyczyn występowania stanu przedrzucawkowego.

Autorzy: Sally CHAPPELL i Linda MORGAN
Poszukiwania genetycznych przyczyn występowania stanu przedrzucawkowego.
Fot. panthermedia
(0)

Stan przedrzucawkowy i związane z nim zespoły chorobowe stanowią istotną przyczynę śmierci matki i płodu, jednak  nadal istnieje wiele niejasności dotyczących zasadniczych mechanizmów wywołujących tę chorobę.

Reklama

Badania epidemiologiczne często wskazywały na istnienie rodzinnych predyspozycji występowania stanu przedrzucawkowego, co spowodowało rozpoczęcie badań genetycznych związanych z tą jednostką chorobową. Celem tych prac jest wykrycie genów odpowiedzialnych na tę chorobę, co mogłoby dostarczyć informacji potrzebnych do lepszego zrozumienia patofizjologii stanu przedrzucawkowego.

Mogą one również okazać się pomocne w opracowywaniu nowych ukierunkowanych technik terapeutycznych czy też strategii prewencyjnych.

Przedstawiona praca przeglądowa dokonuje analizy zastosowań technik molekularnych do poszukiwań powiązań genetycznych stanu przedrzucawkowego oraz podkreśla znaczenie zastosowania metod integracyjnych. Wyniki ostatnio przeprowadzonych badań genetycznych (dotyczących powiązań genomu) przedstawiały się bardzo interesująco. Analizy te pozwoliły na identyfikację licznych loci genowych, które zasługują na dokładniejsze zbadanie. W pracy zawarto dyskusję możliwych powodów uzyskanych wyników oraz przedstawiono ewentualne procedury leczenia z uwzględnieniem potrzeby nawiązania bliższej współpracy pomiędzy naukowcami z dziedziny genetyki.

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. n. med. Anita Olejek (Konsultant Wojewódzki z Zakresu Położnictwa i Ginekologii - woj. śląskie). Dr n. med. Piotr Bodzek.

Źródło tekstu:

  • Clinical Science (2006) 110, (443–458)

Reklama
(0)
Komentarze