Zaloguj
Reklama

Poziom ołowiu w środowisku a nadciśnienie ciążowe.

Autorzy: Chen XK et al.
Poziom ołowiu w środowisku a nadciśnienie ciążowe.
Fot. ojoimages
(5)

Wcześniej przeprowadzane badania sugerowały, iż narażenie na ołów związane z otaczającym nas środowiskiem zwiększa ryzyko występowania nadciśnienia w ogólnej populacji.

Reklama

W przedstawionej pracy wykorzystano dane związane z urodzeniami i zgonami noworodków w USA w roku 1998 w celu zbadania powiązania pomiędzy środowiskowym stężeniem ołowiu a występowaniem nadciśnienia ciążowego (PIH). Porównano i połączono raporty dotyczące środowiskowego poziomu ołowiu (stężenie w powietrzu) z danymi narodzin/śmierci noworodków w 1998 roku.

Zastosowano model GEEs (Generalized estimating equations) do oceny wskaźników różnicy PIH związanych z pomiarami poziomu ołowiu środowiskowego i ekologicznego z uwzględnieniem wieku matki, rasy, wykształcenia, stanu cywilnego, ilości ciąż, i właściwej indywidualnej opieki prenatalnej oraz palenia tytoniu przez ciężarną.

Do badania włączono 2,994,072 ciężarnych kobiet (rok 1998). Z uwzględnieniem pierwszego kwartyla poziomu ołowiu jako grupy odniesienia, wskaźnik różnicy dla PIH wśród wszystkich badanych w drugim kwartylu okresowego średniego poziomu ołowiu w momencie poczęcia wynosił 1,07, a wskaźniki różnicy w trzecim i czwartym kwartylu wynosiły odpowiednio: 1,22 oraz 1,16. Wskaźniki różnicy dla drugiego, trzeciego i czwartego kwartyla okresowego średniego poziomu ołowiu w momencie porodu wynosiły odpowiednio: 1,07, 1,21, oraz 1,15.

Ryzyko wystąpienia PIH wzrosło o 4% przy wzroście średniego okresowego stężenia ołowiu w czasie poczęcia i porodu o 0,05 mg/m3, zarówno w grupie matek palących jak i niepalących.

Otrzymane wyniki sugerują, iż podwyższone poziomy ołowiu w środowisku powodują zwiększenie ryzyka wystąpienia PIH.

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. n. med. Anita Olejek (Konsultant Wojewódzki z Zakresu Położnictwa i Ginekologii - woj. śląskie). Dr n. med. Piotr Bodzek.

Źródło tekstu:

  • Environ-Res. 2006 Mar; 100(3): 424-30

Reklama
(5)
Komentarze