Zaloguj
Reklama

Preimplantacyjna diagnostyka genetyczna nie powoduje uszkodzenia embrionu.

Autorzy: mgr Magdalena Szumska-Kostrzewska
Preimplantacyjna diagnostyka genetyczna nie powoduje uszkodzenia embrionu.
Fot. ojoimages
(0)

Dzieci urodzone po przeprowadzeniu biopsji embrionu w celu wykonania preimplantacyjnej diagnostyki genetycznej (PGD) nie wykazują większej ilości dużych wad rozwojowych w porównaniu do potomstwa urodzonego w wyniku sztucznego zapłodnienia (ART) bez badania PGD.

Reklama

PGD stanowi nową opcję dla par znajdujących się w grupie ryzyka przekazania swojemu potomstwu choroby genetycznej. Zamiast diagnozy prenatalnej często prowadzącej do przerwania ciąży, wykorzystuje się test genetyczny embrionu, po przeprowadzeniu zapłodnienia in vitro (IVF). Następnie tylko zdrowe embriony są poddawane procedurze transferu do macicy. Zastosowanie PGD pozwala wyeliminować konieczność przedterminowego zakończenia ciąży, związanego z występowaniem wad genetycznych u płodu.

 „W procedurze PGD przeprowadza się biopsję embrionów, co stanowi dodatkową manipulację wrażliwych struktur embrionów, dlatego też postanowiliśmy przeprowadzić badanie dotyczące wpływu i oddziaływania tej procedury na zdrowie dzieci urodzonych po wykonaniu PGD”- mówi profesor Liebaers (Research Center for Reproductive Genetics, Brussels, Belgia).

W pierwszym etapie badania zebrano dane na podstawie wypełnionych przez pacjentów kwestionariuszy w dniu przeniesienia embrionów. Dodatkowe kwestionariusze zostały przesłane pacjentkom w okresie ciąży, przed porodem, i w późniejszym okresie jak również do ich lekarzy ginekologów i pediatrów. Urodzone dzieci były badane w drugim miesiącu życia, a następnie po upływie dwóch lat.

„Po procedurze przeniesienia embrionów żywe urodziły się 563 noworodki z grupy 583, 20 porodów było martwych, a 9 dzieci zmarło w okresie noworodkowym. Procent zaistniałych dużych wad wrodzonych wynosił tylko 3,6 i nie był wyższy od ilości przypadków wad występujących u dzieci urodzonych w wyniku standardowej procedury IVF i ICSI”.

Przeciętna długość ciąży dla pojedynczych porodów wynosiła 38,8 tygodnia, a średnia masa urodzeniowa 3268 kg, co było porównywalne z wynikami dla noworodków urodzonych w wyniku zastosowania standardowej procedury IVF i ICSI.

„ Praca ta jest pierwszą o tak dużym zasięgu dotyczącą PGD. Planujemy przeprowadzenie dalszych badań i kontynuację obserwacji dzieci w późniejszy wieku. Otrzymane przez nas wyniki są zadowalające. Potwierdziliśmy, iż procedura dająca pacjentkom nadzieję na posiadania zdrowego potomstwa bez poważnych wad genetycznych jest bezpieczna” - mówi dr Liebaers.

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. n. med. Anita Olejek (Konsultant Wojewódzki z Zakresu Położnictwa i Ginekologii - woj. śląskie). Dr n. med. Piotr Bodzek.

Źródło tekstu:

  • European Society of Human Genetics

Reklama
(0)
Komentarze