Zaloguj
Reklama

Problem płodności po laparoskopowej resekcji fragmentu jelita okolicy okrężniczo-odbytniczej z powodu endomertiozy.

Autorzy: Darai E et al.
Problem płodności po laparoskopowej resekcji fragmentu jelita okolicy okrężniczo-odbytniczej z powodu endomertiozy.
Fot. ojoimages
(5)

Celem pracy było zbadanie płodności, wyników reprodukcyjnych oraz wyznaczników płodności po zabiegach laparoskopowej odcinkowej resekcji fragmentu jelita okolicy okrężniczo-odbytniczej w przypadkach endomertiozy.

Reklama

Badania prowadzono w grupie 34 kobiet z ednomertiozą okolicy okrężniczo-odbytniczej, z których 22 planowały jeszcze zajść w ciążę. Porównano charakterystyki demograficzne, chirurgiczne oraz histologiczne 10 kobiet, które zaszły w ciążę z 12 pacjentkami, którym nie udało się zajść w ciążę. Średnia katamneza po zabiegu wynosiła 24 miesiące (zakres od 6 do 42 miesięcy) a współczynnik zajścia w ciążę wynosił 45,5%. Średni czas od zabiegu do momentu poczęcia wynosił 8 miesięcy. W grupie 10 kobiet odnotowano 12 przypadków zajścia w ciążę, na które składało się 9 ciąż pojedyńczych – poczęcie naturalne ( 7 porodów pochwowych, 1 cesarskie cięcie oraz jedna jeszcze trwająca ciąża), oraz 3 ciąże po IVF (jedno poronienie, jedna trwająca ciąża bliźniacza oraz jedna ciąża trojacza wymagająca przeprowadzenia cesarskiego cięcia w 29 tygodniu ciąży z powodu przedwczesnego pęknięcia błon płodowych, zakończona przeżyciem dwóch noworodków). Współczynnik żywych urodzeń wynosił 82%. Nie zaobserwowano znaczących różnic pomiędzy pacjentkami będącymi i niebędącymi w ciąży a dotyczących średniego okresu katamnezy, średniej wieku, wartości BMI, rodności, palenia papierosów, stosowania i długości okresu stosowania antykoncepcji, długości płodności lub też długości wyciętego odcinka jelita. Głównym determinantem zajścia w ciążę, po zabiegu resekcji fragmentu jelita okolicy okrężniczo-odbytniczej, była obecność adenomiozy macicy.

Zatem otrzymane wyniki wstępnych badań sugerują, iż rozległa laparoskopowa resekcja fragmentu jelita okolicy okrężniczo-odbytniczej może polepszyć płodność (wysoki współczynnik naturalnych poczęć i żywych urodzeń).

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Fertil-Steril. 2005 Oct; 84(4): 945-50

Reklama
(5)
Komentarze