Zaloguj
Reklama

Profilaktyka zatorowości żylnej po operacjach ginekologicznych.

Autorzy: mgr Magdalena Szumska-Kostrzewska
Profilaktyka zatorowości żylnej po operacjach ginekologicznych.
Fot. Pantherstock
(0)

Terapia profilaktyczna w znacznym stopniu zapobiega przypadkom zatorowości żylnej (VTE) u hospitalizowanych pacjentek po operacjach ginekologicznych, jednakże po upływie 3 miesięcy od operacji ilość przypadków zatorowości tętnicy płucnej (PE) wzrasta dwukrotnie u tych pacjentek. Wyniki te wskazują na konieczność wprowadzenia pozaszpitalnej profilaktyki VTE.

Reklama

„Wykryliśmy, że rozszerzona, poszpitalna profilaktyka VTE jest bardzo ważna dla tej grupy pacjentek i powinno się jej poświęcić więcej uwagi” - mówi autor badania dr  Kery Hitos, University of Sydney, Australia.

Dr. Hitos i jego współpracownicy przeprowadzili analizę 1533 pacjentek będących po operacji ginekologicznej w latach 2001-2005 (szpital Westmead, University of Sydney).

Mediana wieku pacjentek wynosiła 54 lata; mediana długości pobytu w szpitalu wynosiła 6 dni. 33% operacji dotyczyło raka szyjki macicy, 28% raka macicy, 27% raka jajników.

Zebrane dane pacjentek analizowano pod kątem demograficznym, obszaru zmian nowotworowych, zaawansowania choroby, typu terapii (łącznie z radioterapią i chemioterapią), rodzaju i czasu trwania operacji, znieczulenia, długości pobytu w szpitalu oraz występujących u danej pacjentki czynników ryzyka predysponujących do zatorowości, jak również zastosowanej profilaktyki (mechanicznej i farmakologicznej).

Zespół badawczy poddał również analizie ilość przypadków zakrzepicy żył głębokich kończyn dolnych (deep vein thrombosis, DVT) i/lub PE występujących w okresie pobytu w szpitalu i w czasie 3 miesięcy po wypisie ze szpitala.

Wyniki wykazały, iż profilaktyka VTE uległa polepszeniu w okresie przeprowadzania badania, obejmując już 90% pacjentów w 2003 roku.

Ilość przypadków PE mających miejsce podczas pobytu w szpitalu wynosiła 0,7%, w tym ilość śmiertelnych przypadków 0,1%.

Ilość przypadków VTE w okresie 3 miesięcy po operacji wynosiła 2,9% (DVT 1,8%, PE 1,5%), w tym ogólna śmiertelność w okresie 30 dni wynosiła 1,0%.

„Ilość przypadków VTE podczas pobytu w szpitalu była względnie niska przy zastosowaniu odpowiednich procedur leczniczych. Jednakże, w okresie 3 miesięcy po wypisie ze szpitala ilość PE wzrastała dwukrotnie w tej samej grupie pacjentek, co wskazuje na konieczność rozważenie pozaszpitalnej profilaktyki w grupie pacjentek o wysokim ryzyku VTE” - podsumowują autorzy pracy.

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. n. med. Anita Olejek (Konsultant Wojewódzki z Zakresu Położnictwa i Ginekologii - woj. śląskie). Dr n. med. Piotr Bodzek.

Źródło tekstu:

  • materiały 21st Congress of the International Society of Thrombosis and Haemostasis (ISTH).

Kategorie ICD:

Kategorie ATC:


Reklama
(0)
Komentarze