Zaloguj
Reklama

Progesteron a ryzyko porodu przedwczesnego w ciąży bliźniaczej

Opieka medyczna poczas porodu
Fot. panthermedia
Opieka medyczna poczas porodu
(0)

Za jedną z głównych komplikacji ciąży bliźniaczej uznaje się poród przedwczesny. Problem ten wpływa niekorzystnie na płód na wiele różnych sposobów, dlatego też lekarze wciąż poszukują metod na zredukowanie ryzyka jego wystąpienia. Jedną ze stosowanych opcji jest podawanie pacjentkom dopochwowych preparatów progesteronu – oceny skuteczności takiej terapii podjęto się w przeprowadzonej niedawno metaanalizie. Uzyskane wyniki prezentują się dość obiecująco.

Reklama

Jednym z problemów, o których nierzadko myślą kobiety ciężarne, jest ryzyko porodu przedwczesnego (czyli takiego, do którego dochodzi przed 37. tygodniem ciąży). Zjawisko to jest wysoce niepożądane zarówno przez matki, jak i przez lekarzy, co wynika ze związanych z nich zagrożeń. Przedwczesne urodzenie dziecka może bowiem prowadzić do zaburzeń pojawiających się na późniejszych etapach jego życia, ale i do problemów bezpośrednio po urodzeniu, takich jak zespół zaburzeń oddychania czy nawet zgon w okresie noworodkowym.

Czynników ryzyka porodu przedwczesnego wyróżnia się stosunkowo dużo, jednym z nich jest ciąża bliźniacza. Innym zjawiskiem mogącym prowadzić do przedterminowego urodzenia jest zbyt wczesne skrócenie się szyjki macicy. Ze względu na wspomniane powyżej zagrożenia związane z porodem przedwczesnym, wciąż podejmowane są różne badania, w których poszukuje się metod na zmniejszanie ryzyka jego wystąpienia. Jedno z najnowszych doniesień dotyczy roli jednego z kobiecych hormonów w zapobieganiu przedterminowym porodom i ich komplikacjom.

Dopochwowe preparaty progesteronu mogą zmniejszać ryzyko zagrożeń związanych z porodem przedwczesnym

Metaanaliza, w której podsumowane dane pochodzące z kilku różnych badań klinicznych, opublikowana została na łamach Ultrasound in Obstetrics and Gynecology. Zebrane dane dotyczyły 303 kobiet w ciąży bliźniaczej, u których doszło do znacznego skrócenia szyjki macicy. Wśród badanych 159 pacjentek otrzymywało dopochwowo preparaty progesteronu.

Głównym wnioskiem, do którego doszli autorzy publikacji, było to, że stosowanie progesteronu znacząco zmniejsza ryzyko przedwczesnego urodzenia w przebiegu ciąży bliźniaczej, i to zarówno urodzenia przed 32., jak i przed 34. tygodniem ciąży. Zauważono także inne korzystne efekty tego typu farmakoterapii – w przypadku matek, którym podawano preparaty progesteronu, u ich dzieci występowała mniejsza liczba przypadków zespołu zaburzeń oddychania, rzadziej dochodziło do konieczności stosowania wentylacji mechanicznej, a także odnotowywano wśród nich mniej przypadków zgonów w okresie noworodkowym.

Opisywana metaanaliza pokazała, że dopochwowo podawany progesteron znacząco zmniejsza zagrożenie związane z porodem przedwczesnym w przypadku również i ciąż bliźniaczych – wcześniej naukowcy stwierdzili taką zależność u kobiet z ciążą jednopłodową i ze skróceniem szyjki macicy. Wyniki badań mogą budzić nadzieję – farmakoterapię dopochwową prowadzić można stosunkowo prosto, a uzyskiwane dzięki niej rezultaty mogą znacząco poprawiać rokowania noworodków.

Piśmiennictwo
Reklama
(0)
Komentarze